Home

Bilirubine referentiewaarde

Algemeen overzicht referentiewaarden NVK

 1. Bilirubine, bloed, totaal > 1 maand < 17 µmol/l. à terme geborenen, tot 24 uur < 100 µmol/l. idem tot 48 uur < 140 µmol/l. idem tot 3-5 dagen < 200 µmol/l. prematuur geborenen, tot 24 uur < 140 µmol/l. idem tot 48 uur < 200 µmol/l. idem tot 3-5 dagen < 275 µmol/l. Bilirubine, geconjugeerd > 1 maand < 5 µmol/l. Bloedgassen. pH. 7,35-7,45. pCO 2. 4,7-6,4 kPa (35-48 mm Hg) pO
 2. Bilirubine is een afvalstof die voornamelijk vrijkomt bij afbraak van oude rode bloedcellen.Bilirubine is het afbraakproduct van hemoglobine, de rode bloedkleurstof.Bilirubine is giftig voor het lichaam, het wordt door de lever uit het bloed genomen en aan de galvloeistof toegevoegd. Via de galblaas en de dunne darm verlaat het in de uitwerpselen het lichaam
 3. e C-spiegels. Verhoogde waarde bilirubine bij volwassene
 4. e) gebonden is en de acyl-isomeren, een complex mengsel van isomeren dat in kleine hoeveelheden in serum aanwezig is
 5. Referentiewaarden. Bij gezonde mensen vallen de waarden van de leverfuncties binnen de normale grenzen. Bilirubine ontstaat bij de afbraak van rode bloedlichaampjes uit de rode bloedkleurstof 'hemoglobine'. Bilirubine wordt vanuit het bloed opgenomen in de lever
 6. een concentratie geconjugeerd bilirubine hoger dan 10 umol/l bij de Ektachem/Vitros Analyse of een directe bilirubine van meer dan 20% van het totaal serumbilirubine bij andere analysemethoden

Bilirubine - Wikipedi

 1. De referentiewaarde voor GGT is voor mannen < 45 U/l en voor vrouwen: < 35 U/l. Een verhoogde waarde kan wijzen op: alcoholgebruik; Bilirubine is een afvalproduct van de afbraak van rode bloedcellen, eigenlijk van de rode kleurstof (hemoglobine) in de rode bloedcellen (erythrocyten)
 2. Een verhoogde waarde kan wijzen op beschadiging van lever en/of botten en een blokkade van de galwegen. De referentiewaarde van alkalische fosfatase is voor volwassenen < 125 U/l. Een verhoogde concentratie van AF in het bloed kan wijzen op verschillende aandoeningen van de lever of galwegen
 3. totale serumconcentratie bilirubine (TSB) Een verhoogde serumconcentratie geconjugeerde bilirubine is gedefinieerd als een directe fractie (= geconjugeerde fractie) van: hetzij > 10 micromol/l; hetzij > 20% van de totale serumconcentratie bilirubine (TSB) serumconcentratie geconjugeerde bilirubine
 4. invalideren. - de samples beschermen tegen het licht. 3. REFERENTIEWAARDEN. - totaal bilirubine: -> pasgeborenen: < 10 mg/ 100 ml of < 170 µmol/l. -> 1 maand: 0,3 -1,2 mg/ 100 ml of 5,1 - 20,5 µmol/l. -> volwassenen: 0,2 - 1,0 mg/ 100 ml of 3,4 - 17,1 µmol/l. - geconjugeerd bilirubine: < 0,2 mg/ 100 ml of < 3,4 µmol/l
 5. Op deze site proberen wij u zo goed mogelijk te informeren over de normaalwaarden van testen die in medische laboratoria worden uitgevoerd: Hb, Glucose, et
 6. Referentiewaarden zijn in een aantal gevallen ook afhankelijk van de gebruikte analysemethode. Het bekendste voorbeeld zijn de enzymbepalingen in bloed. Deze activiteitsmetingen zijn o.a. afhankelijk van temperatuur en reagenssamenstelling. Veel laboratoria hebben dus eigen referentiewaarden. Referentiewaarden VUMC (pdf 0,5 MB, praktisch
 7. Referentiewaarden klinisch chemisch laboratoriumonderzoek door Certe Binnen de referentiewaarden vallen 95% van de analyseresultaten, verkregen bij onderzoek van de gekozen gezonde bevolkingsgroep. Referentiewaarden zijn afhankelijk van diverse factoren, het is daarom belangrijk om voor het eigen laboratorium geldende referentiewaarden te raadplegen

Deze lijst toont de referentiewaarden voor de bepalingen uitgevoerd op het laboratorium van Diagnostiek voor U Bilirubine kwalitatief Ehv / Weert negatief negatief urine 0 - 3 Bloedgassen - base excess Weert -2,5 - 2,5 -2,5 - 2,5 mmol/L heparine ontstold arterieel/capillair bloed0 - Bepaling van de bilirubine kan worden overwogen bij twijfel over het bestaan van icterus. Referentiewaarde 4. IgM-anti-HEV. Dichotome testuitslag. Verder beleid. Hepatitis E geneest meestal spontaan. Alleen bij personen die een hoge dosis immunosuppressiva gebruiken, kan de hepatitis E chronisch worden en leiden tot cirrose De belangrijkste referentiewaarden per diersoort. Altijd de referentiewaarden van het UVDL bij de hand! Gratis App downloaden voor de iPhone en Android!. Deze referentiewaarden zijn verkregen met apparatuur én methoden van het UVDL en kunnen dus niet gebruikt worden voor interpretatie van resultaten indien de resultaten van een ander laboratorium afkomstig zijn Deze lijst van laboratoriumbepalingen in bloed bevat de meest verrichte laboratoriumbepalingen in bloed.Let wel: De lijst bevat lang niet alle bepalingen; De lijst bevat lang niet alle indicaties; Laboratoriumuitslagen moeten worden geïnterpreteerd in samenhang met de voorgeschiedenis van de patiënt en met de bevindingen van ander onderzoek

Bilirubine: wat is bilirubine, verhoogde waarde en

Bilirubine totaal- Bilirubine direct Ziekenhuis Oost-Limbur

 1. e, in het plasma getransporteerd. Het wordt in de lever geconjungeerd tot wateroplosbaar geconjungeerde bilirubine
 2. Referentiewaarden op de rapportage zijn het meestal actueel. Uitslagen kunnen worden beïnvloed door hemolytisch, lipemisch en icterisch materiaal. Referentiewaarden. 5 6 BILIRUBINE totaal 3 - 17 3 - 17 µmol/l 4 BILIRUBINE geconjugeerd 10 - 30 10 - 30 % 4.
 3. Bilirubine direct en bilirubine totaal worden bij deze test gemeten. Wat is geelzucht? Geelzucht (icterus) is geen aandoening op zich, maar een verschijnsel van verschillende aandoeningen van de lever en galblaas. Geelzucht ontstaat door een te hoog gehalte van de stof bilirubine in je bloed
 4. Zie ook: cholesterolomzetting - triglyceriden mg / dL - mmol / L Referentiewaarden De bloedwaarden van bilirubine (bilirubinemie) worden uitgedrukt in milligram per deciliter (mg / dL) of in micromol per liter (μmol / L); deze laatste meeteenheid is die van de SI en vormt als zodanig de referentiestandaard op internationaal niveau
 5. De referentiewaarden voor bloeduitslagen zijn indicatief. Ze worden landelijk bepaald en regelmatig herzien. Voor meer informatie over de meest recente waarden, kijkt u op de website van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC)
 6. g in de lever (bij sommige aangeboren aandoeningen: ziekte van Gilbert ); een verstoorde afvoer naar de galblaas (galstenen)

Leverfunctieonderzoek - Maag Lever Darm Stichtin

Een compleet of volledig bloedbeeld is één van de meest gebruikte bloedonderzoeken en is een vrij brede test om verschillende onderdelen van het bloed te onderzoeken. Er wordt een buisje bloed afgenomen uit een ader (meestal in de arm). Aan het buisje is een antistollingmiddel toegevoegd waardoor het bloed niet stolt. Hierna worden de volgende tests [ Referentiewaarden ACE < 18 jaar M/V 29 - 112 U/l > 18 jaar M/V 20 - 70 U/l ACTH M/V 10 - 60 ng/l AF < 2 jaar M/V < 400 IU/l 2 - 10 jaar M/V < 325 IU/l 10 - 18 jaar M/V < 350 IU/l > 18 jaar M/V < 120 IU/l ALAT < 7

Referentiewaarden. Bilirubine totaal 0 - 21 umol/l Bilirubine esters (geconjugeerd bilirubine) 0 - 3.4 umol/l Patiënt. Onderzoeken & diensten Tarieven Locaties Contact Klachten. Zorgverlener. Laboratoriumbepalingen Onderzoeken en diensten Scholingen Contact Klachten. Etten-Leur Bredaseweg 165, 4872 LA Postbus 228, 4870 AE Het LDH-gehalte in het bloed kan ook bij kanker verhoogd zijn. Verhoging van LDH helpt echter niet bij het bepalen van de soort tumor. Wel kan de mate van verhoging worden gebruikt om de uitgebreidheid van de tumor in te schatten Bilirubine is een afbraakproduct van hemoglobine en wordt in de lever omgezet. Een verhoogd bilirubine komt dan ook voor bij leveraandoeningen, cholestase, hemolyse en bij de ziekte van Gilbert. Geconjugeerd (direct) bilirubine wordt automatisch toegevoegd bij een verhoogd totaal bilirubine. Referentiewaarden prematuren: 24 uur M/V : 140 µmol/ Bilirubine (urine) Frequentie Dagelijks routinematig of cito. Materiaal Urine portie, Urine verzameling. Buistype/bokaal Urinebokaal voor 24-uurs urine Urinepotje voor portie. Referentiewaarden. Categorie Van Tot Eenheid Opmerking; Negatief: Specificatie. Volume Urineportie / urineverzameling. Methode Fotometrie. Afname.

REFERENTIEWAARDEN FRANCISCUS KLINISCH CHEMISCH LABORATORIUM EN TROMBOSEDIENST Biologische referentie-intervallen of medische beslissingswaarden. Bilirubine geconjugeerd <8.6 umol/l Bilirubine totaal < 1 dag 0-102 umol/l Bilirubine totaal 1 - 2 dagen 0-136 umol/l Bilirubine totaal 2. Bij het onderzoek naar nierschade hoort ook urineonderzoek. Uw arts controleert of er eiwit in uw urine zit Referentiewaarden Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium Zuyderland Medisch Centrum Datum: 11-02-2019 BLOED Naam Referentiewaarde Eenheid α1-Antitrypsine 0,90 - 2,00 g/L α1-Foetoproteïne (AFP) < 5,8 kU/L ACE 0 - 2 jaar 8 - 109 IU/L 3 - 7 jaar 12 - 99 IU/L 8 - 14 jaar 9 - 116 IU/ Bilirubine Totaal de referentiewaarde is 1.1 mijn waarde is 1.0 De dokter zij dat mijn leverwaarden goed waren. Maar na wat opzoekwerk op internet maak ik me toch erg zorgen in verband met cirrose. Ik voel wel af en toe lichte pijn of lichte pijnsteekjes thv de ribben aan de rechter kant,meestal als abrupt beweeg of als ik voorover gebogen zit Bilirubine neonataal. Code: BB29. Materiaalomschrijving: Serum. Indicatie doorlooptijd: 1 dag. Laboratorytest Handbook, 5th edition, Jacobs & Demott. Diagnostisch Kompas. Referentiewaarden. Kind 0 - 1 dag 5 - 140 µmol/l Kind 1 - 2 dagen 50 - 200 µmol/l Kind 2 - 3 dagen 75 - 230 µmol/l Kind 3 - 5 dagen 80 - 230 µmol/l Kind 5 - 6 dagen 80.

Leverwaarden: symptomen normale en verhoogde leverwaarden

Dames en Heren, Persisterende geelzucht bij zuigelingen na de 2e levensweek komt regelmatig voor, met name bij borstgevoede zuigelingen. Indien de zuigeling geen andere symptomen heeft, gaat het meestal om een onschuldige, met borstvoeding samenhangende icterus prolongatus (gedefinieerd als geelzucht na de leeftijd van 2 weken), waarvoor geen behandeling nodig is Nieuwe referentiewaarden oestradiol en prolactine Nieuwe referentiewaarden oestradiol en prolactine Nieuwe referentiewaarden oestradiol en prolactine 02 november 2017. Lees deze pagina voor ReadSpeaker webReader: Lees deze pagina voor Taakbalk openen/sluiten Focus. Oestradiol. Oud (pmol/l) Nieuw (pmol/l) Man: 95. bilirubine • Afbraakproduct van hemoglobine - Is slecht wateroplosbaar - Bind direct aan albumine (indirect bilirubine) - Indirect bilirubine = ongeconjugeerd bilirubine - Conjugatie betekent het koppelen glucuronzuurgroep(en) aan een verbinding - 10% mono-, 90% di-glucuronide van bilirubine in het bloed. - In gal: alleen. Bilirubine totaal Synoniemen Afnamemogelijkheden: Zowel op externe afnamelocaties als op poli bloedafname MZH Afnamemateriaal: SST II buis 5,0 ml [gele dop] Afnamecondities: geen bijzonderheden Monstertype: serum Minimale hoeveelheid monster: 0,2 ml Opslagcondities: nvt: Opmerkingen: nvt Waar wordt analyse gedaan: MZH laboratoriu Referentiewaarden. Bilirubine direct (geconjugeerd bilirubine of bilirubine esters) 0 - 3.4 umol/l. Patiënt. Onderzoeken & diensten Tarieven Locaties Contact Klachten. Zorgverlener. Laboratoriumbepalingen Onderzoeken en diensten Scholingen Contact Klachten. Etten-Leur Bredaseweg 165, 4872 LA Postbus 228, 4870 AE

2 REFER002 Referentiewaarde Overzicht intern Klinische Chemie KLINISCHE CHEMIE waarden bronvermelding bicarbonaat mmol/l bijsluiter leverancier magnesium mmol/l Diagnostisch Kompas bilirubine totaal umol/l <17 Diagnostisch Kompas bilirubine geconj umol/l <5 Diagnostisch Kompas cholesterol mmol/l <6.5 NVKC regionale waarden HDL chol mmol/l man >0.9 NVKC regionale waarden vrouw >1.1 NVKC. Of wie directe, indirecte bilirubine wil en wanneer ela hoog is. Of onderzoek van hulpbilirubine of diagnoe van niet-geconfigureerde problemen, galwegen of hemolytiche anemie, bijvoorbeeld, omdat een bilirubine wordt geproduceerd door vernietiging van het bloed en . Inhoud: Referentiewaarden van bilirubine; Wanneer fazer of bilirubine uitgeve Bilirubine Totaal µmol/L < 3,4 < 3,0 CK U/L < 349 64 - 676 LDH U/L 33 - 130 GLDH U/L < 3 Lactaat Referentiewaarden volgens Kaneko 1 Referentiewaarden volgens Moritz 2 Mei 2015 . Referentiewaarden Klinische Chemie Eenheid Rund Paard Ureum mmol/L < 7 <

Leverfunctieonderzoek: wat betekenen afwijkende levertests

Na een cholesterolonderzoek krijg je verschillende waarden te horen. Lees over wat cholesterolwaarden betekenen en wanneer je cholesterol te hoog is Bilirubine wordt gevormd in het reticulo-endotheliale stelsel bij degradatie van erytrocyten De heemgroep wordt gemetaboliseerd tot bilirubine en gebonden op albumine naar de lever gevoerd. Referentiewaarden < 24h: <8.00 mg/dl < 48h: <12.00 mg/dl < 5d: <16.00 mg/dl< 90 jaar:.

Laboratoriumdiagnostiek Neonatale icterus (LESA) NH

Overzicht referentiewaarden - Klinische Chemie KHB/L24 Versie: 31.0.0 Versiedatum: 23.09.2020 Auteur: Bart Peeters Onbeheerde kopie geldig 3 / 37 Autorisator: Herman Goossens Verboden te kopiëren Parameter Matrix Synoniem Eenheid Leeftijd Geslacht Referentiewaarden In gebruik sinds Bron assay) 8j - 10j 11j - 14j 15j - 17 De bepalingenwijzer biedt zorgprofessionals alle praktische informatie over bepalingen die Laboratoriumgeneeskunde verricht Referentiewaarden op de rapportage zijn het meestal actueel. Uitslagen kunnen BILIRUBINE totaal 3 - 17 3 - 17 µmol/l 2 BILIRUBINE geconjugeerd 10 - 30 10 - 30 % 2 BILIRUBINE liquor < 0,5 < 0,5 µmol/l 9 BLOEDGASSEN ARTERIEEL: 5 pH 7,35 - 7,45 7,35 - 7,45 pO2 74 - 108 74 - 108 mmHg pCO2 32 - 46 32 - 46 mmHg.

Bilirubine totaal. Lees deze pagina voor Referentiewaarden tot 24 uur: < 137 μmol/L tot 48 uur: < 222 μmol/L tot 84 uur: < 290 μmol/L < 14 dagen: geen > 14 dagen: < 21 μmol/L. Doorlooptijd 2 dagen. Uitvoerend laboratorium KCHL. Afdrukken Print deze pagina. Patiëntinformatie Naar de pagina Naast deze referentiewaarden worden in de literatuur vele andere gehanteerd. In sommige gevallen heeft dit te maken met de mate van sensitiviteit en specificiteit waarmee men personen met anemie wil opsporen, in andere gevallen met het feit dat de referentiewaarden zijn aangepast aan de verdeling van het Hb in de eigen bevolking Bron referentiewaarden: Bijsluiter firma. Wetenschappelijke betekenis: Plasma-eiwitten worden gesynthetiseerd in de lever, plasmacellen, lymfeknopen, de milt en het beenmerg. Tijdens het verloop van een ziekte kan het totale eiwitgehalte in het plasma of serum significant afwijken van de normale waarden Interpretatie Bilirubine is een afbraakproduct van hemoglobine en wordt in de lever omgezet. Een verhoogd bilirubine komt dan ook voor bij leveraandoeningen, cholestase, hemolyse en bij de ziekte van Gilbert. Geconjugeerd (direct) bilirubine wordt automatisch toegevoegd bij een verhoogd totaal bilirubine. Referentiewaarden prematuren Let op: onderstaand bericht is verouderd. Geldt niet meer na 1 januari 2020. Vanaf 12 februari 2019 heeft Tergooi nieuwe (immuno-)chemische analyseapparatuur op het KCHL. Met deze laboratoriumapparatuur worden de analyses van bloedwaarden voortaan volledig geautomatiseerd gedaan

Bilirubine Medics4medics

Bilirubine Doel. Bepaling van verhoogd bilirubinegehalte. Benodigde klinische informatie. Standaardinformatie bij aanvraag laboratoriumonderzoek (o.a. identificatie, leeftijd, geslacht). Beschrijving methoden. De meest gebruikte methode is gebaseerd op de gemodificeerde diazoreactie (Jendrassik-Grofreactie) Het bilirubine in de ontlasting wordt geresorbeerd (opgenomen door het lichaam) en komt weer terecht in het bloed. Verschijnselen. Ontstaat de geelzucht na de eerste 24 uur, dan is het beleid afhankelijk van de conditie van je baby en het aantal uur dat hij oud is. Als je baby naast. In OLVG Lab BV bundelen de laboratoria van klinische chemie, medische microbiologie, moleculaire diagnostiek en pathologie effectief en efficiënt het logistieke proces, de moderne (geautomatiseerde) analysetechnieken en de ICT-infrastructuur De referentiewaarden van de totaal bilirubine gehalte zijn 3,4-25,7 μmol/l. In dit experiment is de totaal bilirubinegehalte van de twee patiënten monsters berekend. Om deze gegevens te bepalen zijn de serumconcentraties aan de hand van de kalibratielijn van de standaarden berekend Bilirubine mg/dL µmol/L Omrekenen via tabel (N Engl J Med 1998) Referentiewaarden • Referentiewaarden M. BERTH, K. BAFORT ET AL HEMOLYSE!!! (K, LDH, AST) Bloedbuizen EDTA WBC, RBC, Thr Citraat Stolling Li-heparine urgentie Serum NaFluoride Glucose. Volgorde van bloedafname 6 / VOETTEKS

Bilirubine - In normale gezonde urine dient er nooit bilirubine aanwezig te zijn. Bilirubine (galpigment) is vooral afkomstig van de afbraak van rode bloedcellen. Urobilinogeen - Urobilinogeen is afkomstig uit de darm waar het ontstaat uit de omzetting van bilirubine door de darmflora Testnaam: Bilirubine totaal in drainvocht: Aanvraagcode: DRBI: Synoniem: Eenheid: µmol/l : Materiaal: Heparinebuis 6.0 ml (HP,GRL

De normaalwaarden van bloedonderzoek Labuitslag

gemiddelde serumwaarde bilirubine in mmol/ liter totaal bilirubine (referentiewaarde: < 14) 151 (58,7) 154 (59,5) direct bilirubine (referentiewaarde: < 5) 107 (49,8) 118 (57,1) oorzaak van de obstructie-icterus; n† adenocarcinoom 89 92 neuro-endocriene tumor 1 1 cysteuze tumor 1 3 chronische pancreatitis 2 3 adenomateuze galwegpoliep - Stimuleer de patiënt te stoppen met alcoholgebruik en vervolg na een maand, en vervolgens 3-maandelijks, het ALAT totdat dit gedaald is tot < 1,5 maal de normaalwaarde. Ga bij een persisterend verhoogd ALAT (1,5-10 maal de referentiewaarde) nogmaals na of de patiënt het alcoholgebruik heeft gestaakt REFERENTIEWAARDEN FRANCISCUS KLINISCH CHEMISCH LABORATORIUM EN TROMBOSEDIENST Biologische referentie-intervallen of medische beslissingswaarden versie 26 juni 2020 Bilirubine geconjugeerd <8.6 umol/l Bilirubine totaal < 1 dag 0-102 umol/l Bilirubine totaal 1 - 2 dagen 0-136 umol/l Bilirubine totaal 2. Bilirubine direct: Synoniemen Afnamemogelijkheden: Zowel op externe afnamelocaties als op poli bloedafname MZH Afnamemateriaal: SST II buis 5,0 ml [gele dop] Afnamecondities: Geen bijzonderheden Monstertype: Serum Minimale hoeveelheid monster: 0,2 ml Opslagcondities: Niet van toepassing: Opmerkingen Waar wordt analyse gedaan: MZH laboratoriu Bepaling Materiaal Referentiewaarden Eenheid Geslacht leeftijd Bron Doorlooptijd Scope element NZA code ACA S < 12.0 U/ml m/v 2 3 weken CH.IMM.03 79005 20-70 > 18 jaar Bilirubine direct H / S < 5 Bilirubine totaal H / S 0 - 20 Bili-index L < 6 - 4 op aanvraag 70824 pH 7.35 - 7.45 pCO2 35 - 48 mmHg pO2 75 - 100 mmHg 7241

Referentiewaarden klinische chemie Farmacotherapeutisch

Bilirubine (Bil) daarentegen wordt aantoonbaar vanaf 8 à 12 u. na de bloeding, bereikt meestal een maximale concentratie na 2 à 4 dagen en kan vaak nog aangetoond worden tot 2 à 4 weken na de feiten. Referentiewaarden: Xanthochromietest (Bilirubine in lumbaal vocht) in CSV; Detail Referentiewaarde Variabelen Geslacht Leeftijde Opmerkingen:: Als kind ouder is dan 2 weken geen baby-bili (code MBI), maar totaal bilirubine (code BIL) aanvragen en meten in heparineplasma. Als dit totale bilirubine > 18 umol/l is, dan wordt automatisch directe bilirubine meegemeten, dit i.t.t. de baby-bilirubine meting waarbij dit niet gebeurt serum bilirubine (TSB) > P95). De meeste pasgeborenen zijn dan reeds 96 uur oud en thuis bij ° als L- en K-waarde beide binnen de ± 1,0 van de referentiewaarden op het deksel van de controle-eenheid vallen is het toestel OK. ° bij afwijking > ± 1,0: reinig.

// REFERENTIEWAARDEN SPOTCHEM november 2016 Menarini Benelux NV/SA | Divisie Diagnostics | De Haak 8 | 5555 XK Valkenswaard | Nederland | Tel: +31 (0)40 208 20 00 | e-mail: mail@menarinidiagnostics.nl www.menarinidiagnostics.nl Bestelnr 32138 48492 33925 33930 48491 33929 33927 33928 33926 3163 De onderste referentiewaarde voor B12 is niet scherp Rond de onderste referentiewaarde voor B12 is een groot grijs gebied, waarin een B12-tekort niet met zekerheid aangetoond of uitgesloten kan worden. Dus er kan niet gezegd worden er boven is goed en er onder is fout U krijgt bloedonderzoek om vast te stellen hoe goed of slecht uw nieren werken. Met behulp van de uitslag kan uw arts de nierfunctie schatten

De referentiewaarden (norm) van het gehalte aan direct bilirubine in serum zijn 0-0,2 mg / dl of 0-3,4 μmol / l. Direct bilirubine in het bloed - is de belangrijkste marker laat zien hoe onder de indruk van de lever, evenals de toestand van de externe en intrahepatische leidingen Bilirubine direct M/V < 5 μmol/l Regionaal. Bilirubine totaal M/V < 17 μmol/l Regionaal. Bloedgassen arterieel pH M/V 7,35 - 7,45 Pagina: 2/7 REFERENTIEWAARDEN LOCATIE KCL SMC VERSIE: 63 GELDIG DOCUMENT Bepaling M/V Referentiewaarde Eenheid Bron CA 15.3 M/V < 30 kU/l Bijsluiter Roche. Het klinisch-chemisch laboratorium (KCL) verricht op verzoek van een huisarts of medisch specialist onderzoek in bloed, urine, ontlasting en andere lichaamsvochten Parameter Resultaat Referentiewaarde Biochemie Bilirubine totaal 136 µmol/l 0 -60 µmol/l Bilirubine direct 6.3 µmol/l 0 -8.6µmol/l Bilirubine indirect 135.9 µmol/l 0 -34.2 µmol/l γ-Glutamyltranspeptidase (GGT) 20 mU/ml 0 -87 mU/ml Vitamine E 3.7 mg/l 2.0 -6.0 mg/l Galzuren 7.6 µmol/l ≤ 12 µmol/

Referentiewaarden Cert

Startwaarde yondelis Referentiewaarde AST 581 U/L 34 0 - 31 ALT 737 U/L 36 7 - 31 CK 140 U/L 21 10 - 170 Alkalisch fosfatase 165 U/L 119 30 -120 Totaal bilirubine 2,1 mg/dL 0,9 0,2 -1,1 Direct bilirubine 0,90 mg/dL 0,44 ≤ 0.4 De referentiewaarde voor . Bilirubine d irect <0.30 mg/dL. Bilirubine indirect <0.90 mg/dL. Bilirubine totaal <1.20mg/dL . Albumine. Albumine is een belangrijk eiwit dat in de lever aangemaakt wordt en vervolgens afgegeven wordt aan het bloed en dient als transportmiddel voor onder meer calcium (kalk), bilirubine, vetzuren, geneesmiddelen en.

De verwekker van de ziekte van Pfeiffer is het Epstein-Barr-virus (EBV).Dit behoort tot de herpesviridae (humaan herpesvirus 4; HHV-4). De individuele virionen (180-200 nm in doorsnee inclusief envelop) bestaan uit een nucleocapside en een envelop met diverse glycoproteïnen. Het EBV-genoom bestaat uit lineair dubbelstrengs DNA dat codeert voor ongeveer 85 genen (Amon 2005) - De meest nauwkeurige manier om het niveau van bilirubine in het bloed te bepalen, is een biochemische bloedtest. Hij wordt door de arts voorgeschreven als hij de ontwikkeling van pathologische geelzucht vermoedt ', zegt Anna Levadnaya, kinderarts, kandidaat voor medische wetenschappen, auteur van de Instagram-blog over kindergeneeskunde

Laboratoriumdiagnostiek Leveraandoeningen (LESA) NH

Labo-Mailing Nr. 237 Mei 2016 2 Maatschappelijke zetel: MCH Leuven cvba | Maria Theresiastraat 63A | 3000 Leuven Tel: 016 310 100 Fax: 016 310 18 1,25(OH) Vitamine D: Serum: 17 hydroxyprogesteron: Serum: 25(OH) Vitamine D: Serum: ACE: Serum: ACTH: EDTA plasma: ADH (Vasopressine) EDTA plasma: AFP: Serum: ALAT.

Emetogeen; hoofdpijn, matig tot ernstig, mogelijk ernstiger bij jonge kinderen. Botpijn; afwijkende leverfuncties: verhoging transaminasen, alk.fosfatase en bilirubine: reversibel na staken van middel. Bij langer gebruik: droge schilferige huid. Cave: ATRA-syndroom: koorts, dyspnoe en hypotensie, hyperleucocytose: meestal in de eerste 1-2 weken Cookies. Bij selecteren van accept en verder browsen op onze website, accepteert u cookies. Daarmee verzamelen wij geanonimiseerde persoonsgegevens en volgen we wat bezoekers doen op onze website Alkalische fosfatase: waarde in het bloed. Indien alkalische fosfatase te hoog is, kan dit wijzen op een botziekte, leveraandoening of galwegobstructie Bij 75 % van de drinkers is de GGT verhoogd. Door de GGT te bepalen in combinatie met andere leverfunctietests zoals ASAT, ALAT, AF en bilirubine kunnen leverafwijkingen nader worden gespecificeerd. Bij de meeste mensen die gezond zijn en geen leverafwijking hebben, ligt de GGT-waarde in het gebied van de normale waarden

Triglyceriden te hoog of te laag. Het National Cholesterol Education program heeft een aantal richtlijnen wat betreft de hoeveelheid triglyceriden:. Een normale hoeveelheid triglyceriden betekent minder dan 150 mm per dl. Grenswaarden voor de triglyceriden liggen tussen de 150 tot 199 mg per dl Heeft een referentiewaarde van 35 - 45 g/l. Is verantwoordelijk voor 80% van de colloïd osmotische druk en omvat 50-60% van het totale plasma-eiwit. Is een transporteiwit voor vetzuren, bilirubine en sommige hormonen. Wordt gesynthetiseerd in de lever, ongeveer 200 mg/ kg/ dag, dat is minder dan 5% van de totale lichaamsvoorraad Referentiewaarden zijn hierbij de spreiding van desbetreffend gehalte in een gezonde populatie dieren (95% van gezonde dieren vallen binnen deze range). Bij schade of ontsteking van een orgaan raken er meer cellen beschadigd dan normaal het geval is Bilirubine metabolisme. De levensduur van erytrocyten bedraagt ongeveer 120 dagen. Oude erytrocyten worden geëlimineerd door het macrofagensysteem van de milt, lever en beenmerg. Hemoglobine wordt daar afgebroken tot haem en globine. Het ongeconjugeerde bilirubine gebonden aan albumine wordt naar de lever getransporteerd Referentiewaarden Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium Zuyderland Medisch Centrum Datum: 25-03-2020 BLOED Naam Referentiewaarde Eenheid α1-Antitrypsine 0,90 - 2,00 g/L α1-Foetoproteïne (AFP) < 5,8 kU/L ACE 0 - 2 jaar 8 - 109 IU/L 3 - 7 jaar 12 - 99 IU/L 8 - 14 jaar 9 - 116 IU/

WAT ZIJN GOEDE INDICATIES VOOR EEN ORALE GLUCOSETOLERANTIETEST? - nuttig bij: * patienten met een nuchtere bloedsuiker tussen 110 en 140 mg/ d Zoals reeds eerder gezegd, is het HDL cholesterol het goede cholesterol.Des te hoger de cholesterol waarden van het HDL cholesterol, des te beter. In onderstaande tabel ziet u de cholesterol waarden die we in Nederland hanteren voor het HDL-cholesterol Bilirubine wordt gevormd in het reticulo-endotheliale stelsel bij degradatie van erytrocyten. De heemgroep wordt gemetaboliseerd tot bilirubine en gebonden op albumine naar de lever gevoerd. Daar treedt conjugatie met glucuronzuur op voor het oplosbaar te maken en vervolgens via de galwegen naar de darm te transporteren

Het bilirubine gehalte is te hoog bij ongeveer 1% van de baby's. Bij veruit de meeste baby's behoeft het geel zien dus geen behandeling. Incidenteel, wanneer het bilirubine gehalte zeer snel oploopt, wordt nog wel eens een wisseltransfusie gedaan Binnen de referentiewaarden vallen 95% van de analyseresultaten, verkregen bij onderzoek van de gekozen, gezonde bevolkingsgroep. Meestal zijn dit (jonge) volwassenen. Dat wil zeggen, dat 2,5% van de gezonde personen (1 op 40) een lagere, en 2,5% van de personen (ook 1 op 40) een hogere uitslag heeft, al zal zo'n 'afwijkende' uitslag meestal niet ver buiten de referentiewaarden liggen Eiwitten in het bloed. Eiwitten in het bloed hebben veel functies. Er zijn veel verschillende eiwitten in het bloed. We meten het totaal eiwit, maar ook de onderverdeling in soorten Doorbelgrenzen: Herhaaltermijn: Interferentie: Licht, Interferentie vanaf: Hemolyse > 25, lipemie > 750, fenylbutazongebruik geeft een verlaagd resultaa

Huidige referentiewaarden vitamine B6: 51 -183 nmol/L Nieuwe referentiewaarden vitamine B6: 37 - 111 nmol/L Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met klinisch chemicus Remi Wulkan, tel. 010-2912769. Percentage direct bilirubine Recent wordt bij het bilirubine ook het percentage directe bilirubine gerapporteerd. Dit is toegevoeg - Referentiewaarden pH= 5,4- 6,8 (= niet-gebufferde zuren totale zuurexcretie) - Alkalische urine (pH 7 - 8 glucose, ketonen, heem, bilirubine, urobilinogeen. VERZAMELEN VAN EEN GOED URINESTAAL • zuiver recipient • perineaal toilet • mid-stream urine • eventueel geconcentreerde ochtendurine binnen de twee uur onderzoeken. Lab neonatale icterus. Door | 2020-09-03T10:14:35+00:00 augustus 31st, 2020 |. Read More Hyperbilirubinemie bij pasgeborenen. Door | 2020-07-09T11:37:25+00:00 januari. D. PT, PT referentiewaarde Juiste antwoord: D. PT, PT referentiewaarde Vraag 8 Een 29-jarige patiënte komt op de poli met klachten van wisselende diarree sinds maanden en tintelingen aan de De meegestuurde laboratoriumresultaten laten een bilirubine totaal van 101 umol/L zien, Alkalisch fosfatase van 330 U/L,. Opstellen van neonatale referentiewaarden voor vrij bilirubine, gemeten met een nieuwe methode en correlatie aan automated auditory brainstem response (AABR) en studie van de in vivo verplaatsing van vrij bilirubine in serum, voor en na toediening van ibuprofen, op ingevroren stalen van prematuren 2012

 • Beemsterstraat 652 Amsterdam.
 • Hoe trekt plank krom.
 • Price tag chords.
 • Hoeveel auto's in Nederland 2020.
 • Letterbord letters Action.
 • Camping Frankrijk Normandië.
 • Helende muziek hoge frequentie.
 • Pont l'eveque kaas gepasteuriseerd.
 • Naam letters Baby.
 • Lemmy death.
 • Pc controleren op fouten Windows 10.
 • Gerard Way Umbrella Academy.
 • Japans Restaurant Scheveningen.
 • Pillen voor betere stoelgang.
 • Sims 4 zwangerschap ongedaan maken.
 • Kardinaal Rome.
 • Ladegreep antiek.
 • Jebroer gaan met die banaan.
 • Kabel voor camera naar PC.
 • Boxer Braids.
 • Na bevalling last van blaas.
 • Somfy schakelaar WiFi.
 • Poster ontwerpen kosten.
 • Overbelasting elleboog oefeningen.
 • Rozemarijn standplaats.
 • Toggler TA.
 • Munitiepark Soesterberg.
 • Nike SB Sticker Pack.
 • Travertin steen.
 • Druk op oren en hoofdpijn.
 • Wim Rietveld.
 • Malta land.
 • Auto invoeren met andere motor.
 • Voorraadpot set.
 • Datalek check.
 • Playtime aanbod.
 • Karikatuur maken.
 • Hemel gezien.
 • De Vrije Slag Ede.
 • Pasfoto Primera Veenendaal.
 • Matthew Goode The Good Wife.