Home

Alexithymie ervaringen

Een op de 10 mensen lijdt aan alexithymie - Wel

Alexithymie - dit is geen ziekte, Deze term verwijst naar de kenmerkende symptomen, zoals: arm verbeelding, De menselijke onvermogen om nauwkeurig te beschrijven hun gevoelens (of moeite mee), het moeilijk onderscheid te maken tussen de gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen Alexithymie: mensen die niet onder de indruk zijn als ze iemand zien huilen of die nooit hebben gezegd dat ik van je hou. Het is een klinisch syndroom dat verwijst naar de moeilijkheid om emoties te herkennen Alexithymie - het alexithymie als een psychologisch probleem Bedenk hoe soms zelfs de meest gezonde persoon is het moeilijk om zijn emoties te beschrijven als hij let op de zonsondergang, de geur van de lentebloemen, het geluid van de regen op het dak.Wat is er al praten over een patiënt alexithymie, dat is absoluut niet in staat om een verbale vorm te geven aan zijn gevoelens en ervaringen heid bleken vooral degenen met alexithymie er weinig vertrouwen in te hebben dat spreken over gevoelens hun steun zou kunnen opleveren of dat anderen zin zouden kunnen geven aan hun ervaringen (Vanheule e.a. 2007). Deze houding kan de clinicus ontmoedigen. Alexithymie maakt het voor de patiënt ook lastiger zijn o Dit type alexithymie ontstaat als gevolg van een traumatische ervaring die een persoon mogelijk heeft geleden, zowel in de kindertijd als in de volwassenheid. De symptomen kunnen worden verklaard als onderdeel van Post Traumatic Stress Disorder (PTSS) bij slachtoffers van ontvoeringen, verkrachtingen of gewapende conflicten

Wat is alexithymie (emotieblindheid) dsmmeisje

Alexithymie (affectieve-cognitieve emotieregulatie) zou belangrijk kunnen zijn om affectieve problematiek bij ouderen te begrijpen. In deze studie wordt nagegaan of alexithymie (i) de kenmerken vertoont van een stabiele persoonlijkheidstrek, (ii) onafhankelijk is van andere persoonlijkheidstrekken en (iii) geassocieerd is met de ernst en het beloop van depressie alexithymie van ouderen boven de 65-jaar oud, Fading affect bias, selectie van de proefpersonen, beoordeling van het gesprek in alexithieme termen, plus suggesties voor aansluitend onderzoek worden besproken. 2 . Voorwoord. Graag zou ik bij deze mijn dank willen betuige Tot slot laten mensen met alexithymie meer focus zien op externe ervaringen in plaats van op innerlijke ervaringen. Later werd alexithymie gezien als een syndroom wat zich op een continuüm begeeft (Taylor, Bagby & Parker, 1997). Ongeveer 10% van de totale bevolking lijdt in een bepaalde mate aan alexithymie (Honkalampi et al., 2004) In dit artikel: Alexithymie: wat het is, symptomen, oorzaken en behandeling zullen verklaren wat er gebeurt bij mensen die deze aandoening hebben. Wat is alexithymie? Alexithymie treft volgens de Spaanse Vereniging voor Neurologie (SEN) ongeveer 10% van de bevolking en treft meer mannen dan vrouwen

Alexithymie, een neuropsychologische benadering door B. Bermond Gepubliceerd in 1995, no. 9 Samenvatting Het alexithymiebegrip komt uit de wereld van de psychosomatiek. Verondersteld wordt dat het onvermoge Met alexithymie wordt namelijk bedoeld dat er sprake is van een gemis aan activiteit van de fantasie, dat men affecten niet kan beleven en er geen woorden voor kan vinden. Niet bij uitstek kenmerken die je je bij een ideale analysand voorstelt - eerder werd de benaming 'anti-analysanden' (McDougall, 1972) gemeengoed

De alexithymische schaal in Toronto helpt een persoon zichzelf beter te begrijpen en zijn niveau van alexithymie te testen. Alexithymia betekent een persoon die moeilijkheden ervaart in het uiten van zijn gevoelens, zwak onderscheid maakt tussen verschillende sensaties, ervaringen opdoet met armoede van verbeelding en fantasie en zich voornamelijk richt op externe gebeurtenissen Auteurs vanuit verschillende theoretische achtergronden waarderen al jaren de gunstige waarde van het schrijven. Het biedt mensen de kans eerdere ervaringen te herformuleren en om emoties te verwerken. Een onderzoek heeft ook aangetoond dat mensen die 15-20 minuten per dag schreven over een traumatische gebeurtenis gedurende 3 of 4 dagen zowel psychologische als fysieke voordele dsmmeisjes is voor iedereen die in zijn of haar leven te maken heeft (gehad) met psychische klachten. Stuur een blog in of lees mee met alexithymie hebben moeite hun eigen en andermans ge-voelens te herkennen, te voelen en te beschrijven. Alexithy- Vanuit de huidige kennis en ervaring, lijken er verschillende (combinaties van) factoren ten grondslag te kunnen liggen aan zingevingsproblemen. In deze paragraaf licht ik enkel

Ervaringen Ik schaam me niet meer voor mezelf De training was onderdeel van een onderzoek naar alexithymie (problemen met het verwoorden van gevoelens). Ik wilde graag meedoen omdat het me handvatten zou geven bij het benoemen van emoties Depressieve stemming: Je voelt je heel somber (dit gaat dieper dan alleen in een dipje zitten).; Vermindering van interesse en/of plezier: Wat we leuk vinden en wat we allemaal doen heeft veel te maken met wie we zijn als persoon.Als je je interesse in deze dingen allemaal verliest en uit veel dingen geen plezier meer kan halen, blijf je dus met een enorm gat zitten Het lijden aan alexithymie. Met uitzondering van het laatste geval zijn alle voorgaande redenen gebaseerd op ervaringen of situaties die de stappen hebben gemarkeerd die je nu neemt in romantische relaties. Als je ouders geen woorden van liefde gebruikten, dan is het logisch dat je dit niet hebt geleerd om te doen in een relatie

Alexithymie komt volgens dit onderzoek voor bij de helft van de autistische mensen en bij 10 procent van niet-autistische mensen. Het kostte me moeite mijn autismediagnose te aanvaarden, doordat ik me niet herkende in alle vooroordelen die ik had over de stoornis Alexithymie is beschreven bij patiënten met psychosomatische stoornissen. 2 Alexithymische individuen worden gekenmerkt door beperkte denkbeeldige processen, zoals blijkt uit een gebrek aan fantasie, een verminderd vermogen om emoties, extern georiënteerd denken en neiging tot somatisatie te identificeren en te communiceren Alexithymie (uitgesproken als: /ˌalɛksiti'mi/) uit het Griekse ἀ-, λέξις en θυμός, letterlijk zonder woorden voor emoties) is een persoonlijkheidstrek. Deze wordt gekenmerkt door moeilijkheden in het beschrijven en onderscheiden van gevoelens, een beperkt fantasieleven en een denken dat voornamelijk gericht is op de buitenwereld en minder op de innerlijke beleving

U voelt er niks van! - Alexithymie in de - VGC

Bij deze mensen kan een 'mentalization-based treatment' helpen, gericht op het leren mentaliseren. De coach/therapeut moedigt de cliënt in zo'n behandeling aan om constant bewust stil te staan bij zijn/haar eigen ervaring, gedachten en gevoel die een verklaring kunnen zijn voor wat de cliënt zegt of doet Verminderde anticipatie op negatieve emotionele gebeurtenissen bij alexithymie - wetenschappelijke rapporten - Wetenschappelijke rapporten - 2021. 2019 Lees Psychosomatique et alexithymie door Jean-Louis Pedinielli verkrijgbaar bij Rakuten Kobo. L'alexithymie est un « style cognitif » qui se caractérise par une incapacité à verbaliser les émotions, une vie imagina.. Alexithymie heeft alles te maken met de samenwerking tussen je linker- en je rechterhersenhelft. Je neemt het beste waar als er een goede verbinding is tussen de rechterhersenhelft, je emotionele brein, en je linkerhersenhelft, je analytische brein. Het corpus callosum is een brug van zenuwvezels die de twee helften met elkaar verbindt

Dissociatieve ervaringen liggen op een continuüm met normale dissociatieve ervaringen aan de ene kant en zeer ontregelende ervaringen aan de andere kant. Tijdens een lange autorit plotseling merken dat je, zonder het te weten, alweer kilometers verder bent is zo'n dissociatieve ervaring die iedereen kent Insula cortex - eiland van Reil een hersengebied dat veel functies heeft. Betrokken bij pijn, pijnbeleving, spraak en taal, interoceptie, sensorische informatieverwerking, emoties, empathie, zelfbewustzijn, sociale vaardigheden en verslavingen Wanneer je het gevoel met je lichaam bent kwijtgeraakt, dan is er wellicht iets gebeurd dat overweldigend was. Na trauma, seksueel misbruik, jeugdtrauma of wanneer je niet hebt geleerd te mentaliseren Ook ervaringen met ernstige ziekten of verwondingen en andere traumatische ervaringen in de kindertijd en puberteit zijn mogelijke oorzaken. Een ander centraal aspect lijkt de neiging te zijn om speciale aandacht te besteden aan lichamelijke gewaarwordingen, deze als intens, schadelijk en belastend te ervaren en ze als abnormaal te beschouwen

Psycholoog Renkum - Vind je eigen vorm. Mijn naam is Margreeth van den Toorn, Psycholoog Renkum is mijn praktijk. In mijn therapie werk ik met creatieve- en traditionele methoden om cliënten te helpen Omdat mensen met alexithymie niet de meest gemotiveerde cliënten zijn, is er een kans dat je als coach verveeld raakt - wat je effectiviteit ondermijnt. En er is niet direct medicatie voor deze stoornis, hoewel antidepressiva kunnen helpen bij het focussen op gevoelens en interpreteren van innerlijke ervaringen

Het syndroom van Asperger, ook wel aspergersyndroom of stoornis van Asperger, is een pervasieve ontwikkelingsstoornis vernoemd naar de Weense kinderarts dr. Hans Asperger.Het syndroom kenmerkt zich door beperkingen in de sociale interacties en een beperkt repertoire aan interesses en activiteiten. Anders dan bij de klassieke autistische stoornis is er geen sprake van vertraging in de. Narcistisch trauma ontstaat door (herhaaldelijke) een gewelddadige, angstaanjagende en/of overweldigende ervaring met de narcist, die je als bijzonder schokkend ervaart. Narcistisch trauma geeft je het akelige gevoel dat je bewust bent uitgezocht als slachtoffer door de dader, dit tot tegenstelling van trauma veroorzaakt door een natuurramp

1 anhedonie Anhedonie of †˜anhedonia†™ is een term die men gebruikt wanneer een patiënt bij zaken die normaal een plezierig gevoel geven niet langer de vreugde hiervan kan ervaren Focus op Sensatie 1 Op basis van zijn ervaring in CGT en Mindfulness ontwikkelde Ger Schurink vanaf 2003 de Mindful Exposure, een methode om in een gesprek met aandacht stil te staan bij emotionele pijn. De methode blijkt naadloos aan te sluiten op de Method of Levels en de werking is goed te verklaren vanuit de Perceptual Control Theory (PCT).Deze theorie beschrijft een hiërarchie van 11.

Alexithymie : Het onvermogen je eigen gemoedstoestand te

 1. MBT (Mentaliseren) Mentaliseren houdt in dat men het gedrag van zichzelf en anderen kan begrijpen en verklaren vanuit achterliggend
 2. 10-17% van alle mensen blijkt alexithym; alexithymie komt in verhoogde mate voor bij een reeks aan DSM-stoornissen. Inhoud van de workshop: Naast een inleiding in de theorie en diagnostiek omtrent emotionele gewaarwording en alexithymie, is er vooral ruimte om zelf ervaring op te doen. Emotionele gewaarwording is een thema waarme
 3. Wel kan autisme samengaan met andere kenmerken, zoals met alexithymie. Ongeveer de helft van de personen met ASS heeft dit persoonlijkheidskenmerk. Bij alexithymie - ook wel emotieblindheid genoemd Jongeren over hun ervaringen met antidepressiva. Ochtenddepressie bestaat: dit kun je ertegen doen
 4. FANN wil ook graag via blogs ervaringen en kennis over ASS bij meisjes en vrouwen met elkaar delen. Dit kan vanuit ervaringsperspectief, maar ook vanuit hulpverlenersperspectief zijn (denk aan een treffend gesprek, of een observatie of overdenking). Wil je ook bloggen rondom dit onderwerp? Graag! Via de volgende link kun je informatie en het blogformat downloaden
 5. gsstoornis die je leven ontzettend negatief kan beïnvloeden en waar steeds meer mensen over durven te praten. Uit het boek van Tony Attwood bleek dat 2 op de 3 volwassen autisten kampen met depressie en dat gewone cgt (cognitieve.
 6. Het woord alexithymie betekent letterlijk geen woorden hebben voor emoties. De kwaliteit van de emotionele ervaringen van het kind in die jaren bepaalt de latere psychische gezondheid. Een trauma in de jeugd is van invloed op latere alexithymische symptomen van de getraumatiseerde persoon

Alexithymie is een verzameling van gedichten over het afhandelen van mentale, fysieke en emotionele traumas. Het gaat enorm persoonlijke problematiek van genezing, ontwikkeling en de strijd om jezelf lief te hebben Autivrouwencafé: Autisme en alexithymie Woensdag 5 februari wordt in Zyp25, Zijpendaalseweg 25 in Arnhem, het Autivrouwencafé gehouden. Vrouwen met autisme hebben hier de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Themagesprek Alexithymie betekent letterlijk 'geen woorden hebben voor emoties'. Mensen die hieraan leide

De literatuur over alexithymie wordt echter gekenmerkt door vele inconsistente bevindingen. Sommige studies rapporteerden hogere fysiologische opwinding tijdens het kijken naar emotionele foto's of videos bij mensen met alexithymie, terwijl anderen het tegenovergestelde aantoonden (lagere opwinding bij de alexithymie groep in verhoudin Daardoor is het ook geschikt voor mensen die moeite hebben met het praten over hun ervaring of met het begrijpen en uitvoeren van meer complexe oefeningen. 3 Voordat je begint met de oefeningen kan je fysiotherapeut de Body Awareness Scale (BAS) gebruiken om te meten hoe het op dit moment zit met je houding, coördinatie, ademhaling en andere onderdelen die in BAT worden getraind

Het onvermogen om emoties te verwoorden (alexithymie) is

 1. Alexithymie wordt in verband gebracht met alcoholverslaving. Uit onderzoek blijkt dat de prevalentie van alexithymie bij alcoholverslaafden hoog is. met de patiënt vraagt naar gevoelens en ervaringen, dat daarover wordt gereflecteerd en daaraan betekenis wordt verleend
 2. Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en In deze studie werd gekeken bij een interne zorginstelling en een externe onderzoeksgroep naar de mate van alexithymie onder ouderen met leeftijd 65-plus via een semi-gestructureerd interview en de vragenlijst BVAQ-O. De mogelijke effecten van.
 3. Alexithymie, dat gekenmerkt wordt door moeilijkheden in het herkennen en benoemen van emoties, wordt ook in verband gebracht met impulsieve agressie (Denson, Pedersen, Ronquillo & Nandy, 2009) en is een veel voorkomende stoornis bij PTSS (Frewen, Dozois, Neufeld & Lanius, 2008). Een mogelijke verklarin
 4. Ervaringen psychologen met behandeling via beeldbellen. Door de coronacrisis is de gezondheidszorg ertoe gedwongen om beeldbellen snel in te voeren. Dit is een exploratief onderzoek naar de ervaringen van psychologen met beeldbellen in een individuele psychologische behandeling
 5. derd vermogen emotionele ervaringen verbaal tot uiting te kunnen brengen
 6. Alexithymie verwijst naar mensen die moeite hebben met het identificeren en beschrijven van emoties en die de neiging hebben om emotionele ervaringen Alexithymie (emotieblindheid): symptomen en behandeling

Alexithymie bedreigt wie? Wanneer het onmogelijk is om te

 1. der toegang tot emotionele herinneringen, vooral die negatieve of onaangename gebeurtenissen
 2. Dochterlief van ruim 11 jaar, zit in een soort van aanleunklasje met een rec3 indicatie. IQ 65, veroorzaakt door een genfout waarvan de gevolgen onduidelijk zijn. In ieder geval dus die verstandelijke beperking, een typisch gezicht (ietwat downie), andere dysmorfieen, slappe tonus, alexithymie, problemen met sensorische integratetie enz
 3. Daarnaast kunnen ook andere ervaringen een rol spelen, zoals een ernstige ziekte op jonge leeftijd of seksueel misbruik. Behandeling hypochondrie. Cognitieve gedragstherapie is een bewezen effectieve behandeling. Ruim tweederde van de mensen met hypochondrie heeft baat bij de behandeling, al dan niet gecombineerd met medicijnen
 4. Vragenlijsten die inzicht moeten geven in de toestand van patiënten met een somatisch-symptoomstoornis (SSRD) voldoen niet. Er zijn nieuwe diagnostische methoden nodig. Dat concludeert Lars de Vroege in zijn proefschrift dat hij op 18 april verdedigt aan Tilburg University. Patiënten met SSRD lijden zodanig aan lichamelijke klachten dat zij niet meer goed functioneren. In het [
 5. gen in hun emotionele management: ze hebben meestal herhaaldelijk ervaringen met emotionele blokkades
 6. Wanneer depressie geen verdriet is: emotioneel gevoelloos zijn. Bron: rawpixel.com. Wanneer we depressie zien afgebeeld in de media en entertainment, worden we vaak blootgesteld aan afbeeldingen van mensen die kapot gaan, huilen, enz
 7. Namen voor verschijnselen en bijzondere ervaringen worden doorgaans zorgvuldig gekozen. Dat is geen sinecure, zeker niet als de ervaring intens, pijnlijk en ingrijpend is. Taal schiet dan vaak tekort. Gevoelens en gedachten dwarrelen door elkaar bij het zoeken naar een passende aanduiding, een naam, die de lading van de ervaringswereld dekt

Ervaringen met empathie kunnen variëren met de aanwezigheid van alexithymie, een aandoening die invloed heeft op iemands emotionele begrip. Wist je dat? . De ervaring van veel autistische mensen met empathie kan worden samengevat als 'Ik begrijp misschien niet wat je denkt, maar ik geef om je en ik kan het niet verdragen om je van streek te zien' Je hebt vaak het meeste aan hulpverleners die ook uit eigen ervaring, een ouder, een kind, broer of zus, Vooral ook het deel over alexithymie en de gevolgen hiervan. Meerwaarde is herkenning, erkenning, opluchting en een stukje rotgevoel van mijn schouders. Dank je wel De sectiedag op 25 mei stond in het teken van alexithymie. Voor deze dag hadden wij de eer om Esther Perez als spreker te mogen ontvangen. Met haar jaren ervaring in sensorimotor psychotherapie voorzag ze ons van heldere casuïstiek en inspirerende, persoonlijke anekdotes. Esther liet zien hoe het lichaam een plek in kan nemen in [

Alexithymie: Wat Is Het, Symptomen, Oorzaken En

 1. Alexithymie is emotioneel analfabetisme, dat wil zeggen, gebrek aan woorden voor emoties. Alexithymie is een steeds populairder concept, hoewel het op verschillende manieren wordt begrepen. De omvang van onwetendheid over de eigen ervaringen kan daarom groter of kleiner zijn
 2. Ook hadden ze hun meest stressvolle traumatische ervaring op jongere leeftijd ervaren dan patiënten met een functionele bewegingsstoornis. Deze bevindingen suggereren dat bij de subtypes van de neurologisch-symptoomstoornis er sprake kan zijn van verschillende psychologische profielen
 3. g van vandaag
 4. 1985; Bermond 1995). Alexithymie wordt meestal beschreven als een persoonlijk kenmerk dat vrij algemeen, in verschillende intensiteit voorkomt en verschillende typen worden onderscheiden, afhankelijk of het beginpunt ligt bij problemen in het ervaren van gevoelens (de affectieve dimensie) of in het verwoorden (de cognitieve dimensie) (Vorst &
 5. De in 1895 verschenen Studien über Hysterie van Josef Breuer en Sigmund Freud sluiten in oorsprong nauw aan bij de Franse psychiatrie, in het bijzonder bij het werk van Pierre Janet, waarin de hysterie als een verzameling dissociatieve stoornissen werd opgevat. Dat is het meest zichtbaar in hun oorspronkelijk in 1893 gepubliceerde Vorläufige Mitteilung - opgenomen als hoofdstuk 1 van de.
 6. derd zijn). De problemen in het verwoorden en identificeren van emoties is in eerder onderzoek gerelateerd aan neuroticisme. Dit is begrijpelijk aangezien een verhoogde ervaring van emoties vraagt om reflectie op die emoties

Alexithymie - het alexithymie als een psychologisch

 1. de hypothesen is dat alexithymie een gevolg zou zijn van traumatische ervaringen in de kinderjaren. Om deze reden hebben wij dit specifiek onderzocht bij 90 AA . patiënten en vergeleken met een controle groep bestaande uit patiënten die zich aanboden voor huid chirurgie. We vonden.
 2. Bedenk een sociaal onhandige jongen met een treinenobsessie en een spontane, sociale vrouw naast elkaar. Twee totaal verschillende personen, maar wat je niet weet is dat ze dezelfde diagnose hebben: ASS. We leggen uit hoe dat kan
 3. derd bewustzijn aangeduid met de term alexithymie (Booth-Butterfield & Booth-Butterfield, 1990; Sifneos, 1973). Wanneer bij de ouder sprake is van een ver
 4. wellicht ook omdat mensen met NS moeite kunnen hebben om zelf de klachten en ervaringen goed te. verwoorden (alexithymie, een sociaal wenselijke opstelling en spanningsklachten kunnen hierbij een rol. spelen). Vroegtijdige onderkenning is om meerdere redenen van belang voor patiënten en naasten:.
 5. Beschrijving ervaring zorg 2 (o.b.v. follow-up interview met een patiënt met een depressieve episode bij autisme, 9 maanden na ontslag uit de kliniek): Ik ben weer aan het werk en krijg nu nog begeleiding van mijn POH-GGZ. Na mijn opname was het wennen om weer alleen te zijn en kreeg ik een terugval
 6. Een centraal concept in verband met emoties en onverklaarde lichamelijke klachten is alexithymie: het onvermogen gevoelens te ervaren, herkennen en omschrijven, bij zichzelf en bij anderen. Er zijn verschillende aanwijzingen dat patiënten met somatoforme stoornissen moeite hebben met het herkennen van gevoelens en deze te onderscheiden van fysieke sensaties

Alexitimia: het onvermogen om te zeggen ik hou van jou

Persoonlijkheid en Gezondheid: Hoorcollege 2 29-04-Linguistic Inquiry and Word Count bestaat uit 66 woordcategorieën: - Eerste persoon enkelvoud (ik, mij, mijn) - Ontkenningen (nee, nooit, niet) - Positieve emoties (gelukkig, blij) - Optimisme en energie (trots, vurig, wilskracht) - Negatieve emoties (bedroefd, boos, wanhopig) - Cognitieve processen (weten, denken, begrijpen) - Zekerheid. Nog meer Deze ideeën zijn niet als solide interventie volledig doorontwikkeld. Het kan zijn dat sommige onderdelen bruikbaar worden gevonden, of vormen zij een voedingsbodem voor een idee dat is te gebruiken of om in te passen in de unit om het een nog veiliger plek te maken Interactionisme De ervaring en het gedrag van het individu zijn een product van de interactie tussen aspecten van persoonlijkheid en de situatie. Alexithymie Een van de twee typen emotieverwerking. Hierbij kunnen emoties niet worden benoemd of onderscheden worden. Dit zorgt voor een verhoogde ernst van fibromyalgie hoofdstuk Ervaringen uitwisselen in een peer group, waarin men kan lezen hoe huisart-sen onderling op gestructureerde wijze hun ervaringen delen. Alexithymie zou vooral ontstaan bij mensen die in hun jeugd ver-waarloosd, seksueel misbruikt of mishan-deld zijn

Beschouwing. In dit tweede artikel van een tweeluik over aseksualiteit wordt dieper ingegaan op empirische bevindingen entheoretische perspectieven met betrekking tot aseksualiteit. De aseksuele populatie wordt gekenmerkt door een grote variatie in termen van relationele status, relationele erv.. Vanuit die ervaring leer je wat belangrijk voor u in een partner, en de relatie tussen man en vrouw, met deze ervaring, kun je verder gaan. Niemand je niet nemen. Uw waarde is dat je in staat om een andere persoon lief zijn en leren om jezelf lief te hebben. Na relaties zijn altijd herinneringen en ervaringen in verband met een andere persoon Er zijn duidelijke aanwijzingen dat kinderen van verslaafde ouders tijdens hun jeugd meer traumatische ervaringen hebben en aan meer stress blootstaan dan andere kinderen. Deze (en andere vormen van ernstige of langdurige) stress kan, bij een gebrek aan adequate aanpassingsstrategieën ('coping skills'), leiden tot negatieve affecten (angst, depressie, agressie) alexithymie - Dit is een aandoening waarbij een persoon niet in staat is om zijn eigen emoties in woorden uit te drukken. Aleksithymics onderscheiden zich door hun conflictkarakter, zwakke stresstolerantie, slechte verbeeldingskracht. Ze komen vaak somatische ziekten tegen die zich vormen op menselijke emoties Rijksuniversiteit Groningen founded in 1614 - top 100 university. Sluiten. Menu en zoeken; Contact; My University; Student Porta

Alexithymie - Wikipedi

bewuste emotionele ervaringen, zijn vissen niet in staat tot het ervaren van leed. Dat vissen reageren op pijnprikkels en fysiologische stressreacties vertonen, doet daar volgens Bermond niets aan af. Ik snap heel goed dat het voor velen tegen-intuïtief is dat een dier wel pijngedrag vertoont, maar zich daarvan niet bewust is Inleiding. De Nederlandse krijgsmacht wordt al sinds jaren geconfronteerd met een groep militairen en veteranen - geschat op 10 tot 15% - die na uitzending melding maakt van langdurig optredende, medisch onbegrepen lichamelijke klachten die tot een aanzienlijke mate van medische consumptie en werkverzuim leiden Katinka Franken klinisch psycholoog i.o. en wetenschappelijk medewerker Universiteit van Twente; en de eerste ervaringen met het gebruik van de, in het ochtendprogramma reeds geintroduceerde, Psymate, inclusief een demonstratie aan de hand van de ervaringen van de workshopdeelnemers zelf met dit instrument door dr. O. Dellemann, psychiater

Alexithymie en pijn Competent over gezondheid op iLiv

Nederlandse Academie voor Eetstoornissen De NAE is een vereniging voor professionals die werken met cliënten met eetstoornissen. Zij heeft tot doel de structuur en kwaliteit van zorg voor patiënten met een eetstoornis te verbeteren en onderzoek en preventie te bevorderen Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen en belevingen van persoonsgerichte supervisoren met onvoldoende functionerende supervisanten (58-3) ONDERZOEK - Therapeuteffect (58-2) ARTIKEL - Experiëntiële assistentie in focusing-georiënteerde supervisie (58-3) UIT DE PRAKTIJK - Deskundige medemenselijkheid Ervaringen met het gebruik van de film vanuit de filminterventie: Daggenvoorde, Thea: juli 2020: juni 2021: Development of a Manic Thought Questionnaire: Hanssen, Imke: RadboudUMC. juni 2020: januari 2021: Feasibility studie naar de e-health module 'Een gezond gebit' de Velde, Dieuwke: februari 2020: juni 202 Daarnaast is gedegen kennis en ruime ervaring met diagnostiek bij ASS nuttig. Bij een vermoeden van ASS kan een screeningsinstrument zoals de Social Responsiveness Scale (SRS) afgevlakt affect/alexithymie, somberheid en een grotere angst, dwangmatigheid en obsessie omtrent eten Alexithymie, een neuropsychologische benadering (1995) Author: Bermond, B. In: Tijdschrift voor Psychiatrie, 37, 717 - 727. Uitgeverij Boom. ISSN 0303-7339. De resultaten van schrijfopdrachten bij het verwerken van negatieve ervaringen (1995) Authors

Alexitimia-kenmerken, oorzaken, gevolgen en behandelingen

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.

 • Maltezer Leeuwtje bruin.
 • BOOS Marije.
 • Sisterlocks Suriname.
 • BMW 1 serie 2016.
 • Veenhuizen geschiedenis.
 • Danny Kirkpatrick.
 • Ritueel Indonesië.
 • Veel succes vandaag.
 • Hengelhoef zwembad corona.
 • Na pratende knuffel.
 • Service appartementen Groningen.
 • American Kitchen onderdelen.
 • Slangen in Duitsland.
 • Tafels en stoelen huren Rotterdam.
 • Telefoon camera hacken.
 • Radiozenders frequentie.
 • Intel processor vergelijken.
 • Schüller Keukens.
 • Orshof.
 • Bowling for Columbine Netflix.
 • Oud Borger.
 • NTR.
 • Kussen borduren Kind.
 • Brig rib 330.
 • Woezel en Pip taart decoratie.
 • Langer haar in een week.
 • Hades Steam.
 • Princeton Amerika.
 • Vijver bijvullen met grondwater.
 • Galvanistraat Rotterdam (funda).
 • GitHub 360 Controller 0.16 4.
 • Datalek check.
 • Gimeg gaskachel waakvlam gaat uit.
 • Schimmel planten bestrijden met azijn.
 • SpaPuur vestigingen.
 • Bioscoop top 10.
 • Boyd Tattoo alkmaar.
 • Statenvertaling online.
 • Busje huren Leeuwarden.
 • Magic truffels bewaren.
 • Picardië.