Home

JJ stent complicaties

Opvolging na plaatsing van een dubbel J stent is steeds noodzakelijk. Je krijgt van de arts te horen wanneer je de volgende keer wordt verwacht. Na een bepaalde tijd wordt de dubbel J stent verwijderd via dezelfde weg als bij het inbrengen. Voor het verwijderen van een JJ stent moet je niet onder narcose Mogelijke risico's en complicaties De urineleider kan door het inbrengen van de katheter geperforeerd raken. Hierdoor kan lekkage van urine ontstaan. Dit gebeurt alleen bij hoge uitzondering. De urine kan met deze dubbel-J katheter voldoende worden afgevoerd. Na de behandeling • Na een behandeling onder plaatselijke verdoving kunt u direct. In sommige gevallen kan er geen dubbel J catheter worden geplaatst, door bijvoorbeeld een verstopping. In dat geval wordt er een nefrostomie katheter (terug)geplaatst. Een enkele keer treden er bijverschijnselen (complicaties) op. Complicaties die kunnen voorkomen zijn: Een bloeduitstorting op de prikplaats ; Bloedverlies bij het plasse Complicaties na het plaatsen van een Double J-stent. Krijgt u de eerste veertien dagen na het plaatsen van de Double J-stent problemen die te maken hebben met deze ingreep? Neem dan contact op met het ziekenhuis. Route. Bij een afspraak op de polikliniek Urologie

Dubbel J stent (JJ stent) UZ

 1. JJ-stent JJ-stent Informatie over het plaatsen van een JJ-stent Wat is een JJ-stent? Een JJ-stent, ook wel dubbel J-katheter genoemd, is een inwendige stent, welke in de urineleider wordt geplaatst. Aan beide uiteinden van deze stent zit een krul. De ene krul ligt in de nier, de andere in de blaas. De krullen zorgen ervoor dat de stent op zijn ple
 2. Een JJ katheter is een dun slangetje dat loopt van de nier naar de blaas. Het is een zogenaamde inwendige katheter, die met behulp van een kijkinstrument (cystoscoop) via de blaas wordt ingebracht. Deze katheter wordt geplaatst om te borgen dat urine uit de nier wordt afgevoerd naar de blaas
 3. Complicaties Bij het inbrengen van een dubbel J-katheter kan een lichte bloeding ontstaan. In het algemeen stopt deze bloeding vanzelf. Het plaatsen van de dubbel J-katheter lukt niet altijd. Soms krijgt de uroloog hem niet goed op zijn plaats omdat hij niet voorbij de steen of vernauwing kan komen
 4. Deze DJ stent kan later op de raadpleging onder lokale verdoving vlot verwijderd worden via een flexibel instrument (cystoscoop). Complicaties Geen enkele operatie is zonder risico's. Zo bestaat ook bij deze operatie de kans op complicaties zoals

 1. Een stent is een hulpmiddel om het bloedvat open te houden. Vaak zijn er meerdere stents nodig. Een stent die is geplaatst haalt een arts niet meer weg. Het komt voor dat een stent vernauwd is. Dan is het soms mogelijk een nieuwe stent in de bestaande stent te plaatsen
 2. hebben en zelfs tot het overlijden van de patiënt kunnen leiden. Hoewel ernstige complicaties bij het plaatsen van een dubbel-J-stent uitzonderlijk zeldzaam (d) zijn, is het risico helaas niet onbestaande en is het meestal niet te voorspellen. Na de ingreep: Meestal wordt een dubbel-J-stent goed verdragen en veroorzaakt deze weinig klachten
 3. Zeldzame complicaties van een dubbel-J-stent (c-d): Dislocatie of verplaatsing van de stent. De stent zal meestal geherpositioneerd moeten worden. Blokkade of verstopping van de stent. De stent zal meestal vervangen moeten worden. Pyelonefritis of nierontsteking. Dit gaat gepaard met pijn in de flank en hoge koorts
 4. JJ stent related long-term complications are not uncommon and are usually seen after 6 months of indwelling time. Endourological procedure should be the initial approach with a high success rate. Coordinated use multimodality and technology helps in management of difficult cases. Open surgery is rar
 5. Wanneer dit gebeurt, moet de stent teruggeschoven worden of opnieuw geplaatst worden. Complicaties die kunnen optreden zijn: het ontstaan van een gaatje in slokdarm of dunne darm of het uiteenvallen van de stent. In zeldzame gevallen kan door een slokdarmstent de luchtweg vernauwd worden. Dit kan een reden zijn om de stent (meteen) te verwijderen
 6. Om de urine toch af te voeren naar de blaas plaatsen we een dubbel-J stent in je urineleider. Dit is een dun slangetje met aan beide uiteinden een krul. In beide krullen zitten gaatjes om de urine af te voeren. 1 krul komt in je nier te liggen, de andere krul ligt in je blaas. Een dubbel-J stent kan in 1 of beide urineleiders worden ingebracht
 7. Stent geplaatst in 2008 in de hoofdstam, voordien geen problemen, en nadien alle dagen moe pijn in de linkerborst heel diep en scherp, pijn in de arm, stikapot bij arbeid en vooral slecht en pijn in rust, is er iemand die mij hierin wat verder kan helpen, ben zeker niet depressief, ga wandelen, fietsen, en als ik terug kom of tijdens een maaltijd word ik slecht

Dubbel J catheter LUM

JJ stent is commonly used in urological practice since its first introduction. It is usually kept for (4-6 weeks) short term period to help in the healing of ureter, drainage of urine and prevent narrowing during healing. Short term use of JJ stent associated with short lived mild complications,. Restenose kan zich om 3 redenen ontwikkelen: trombusvorming (drug-eluting stents lossen dit probleem op), een afname van het lumen van het vat (een complicatie die inherent is aan ballonangioplastie, maar de introductie van de stent creëert een stabiel skelet en staat niet toe dat de wanden van het vat naar binnen buigen, waardoor de vorm van het bloedvat verandert Binnenkort krijgt u een JJ-katheter in verband met een vernauwing of obstructie van uw urineleider. Na het plaatsen van de katheter kan het zijn dat u ter observatie een nacht in het ziekenhuis moet blijven. In deze folder vindt u informatie over de ingreep en over de gang van zaken rond de opname

Pin on Advin Urology

Ureteric stents were first described by Zimskind et al. in 1967 . The JJ ureteric stent has become an integral part of urological treatment options. The original indication for placing a ureteric stent was to treat a ureteric obstruction or fistula, but the current indications have expanded significantly Een belangrijke complicatie van stentimplantatie is het opnieuw dichtgroeien van het vat. Dit komt soms door de ontstekingsreactie die het gevolg is van de schade na het aanbrengen van de stent. Wanneer de stent verstopt raakt, treedt er meestal opnieuw geelzucht op. Dit kan gepaard gaan met koorts. De stent kan bijna altijd worden vervangen Inbrengen ureterale stent • Goed inschatten/opmeten van lengte is belangrijk -Patiënten comfort -Minimaliseren van risico op migratie • Stents worden over het gestrekte deel gemeten • 10% reductie door X-ray magnificatie • Ureter op te meten met voerdraad of uretercatheter • Stent te lang: -Irritatie trigonum -Risico op uitzakke Post-operative complications were seen in eight cases (42.11%). Conclusions: JJ stent related long-term complications are not uncommon and are usually seen after 6 months of indwelling time Yes, the stent is flexible and will move with your body. Can the stent fall out? The curved ends of a double-J stent usually keep it in place. In rare cases, however, the stent may slip into the bladder or the kidney. If the stent falls out, what should I do? It is very rare for a stent to fall out of the body

Deze folder geeft algemene informatie over de behandeling van complexe aneurysma's met een stent. Complicaties die vaker voorkomen tijdens of na operaties aan de grote lichaamsslagader zijn hartinfarcten of longontstekingen. De kans op het krijgen van deze complicaties is onder andere afhankelijk van de conditie van uw hart en longen een dubbel J stent of JJ stent Redenen voor het plaatsen van een JJ stent Een dubbel J stent is een fi jn buisje met een krulletje aan beide uiteinden. Dit buisje wordt geplaatst tussen de blaas enerzijds en de nierkelk anderzijds en dient om de urineafvloei te verzekeren tussen de nierkelk en de blaas langsheen de urineleider A JJ stent is a tube that is temporarily placed in the ureter to make sure urine can flow from the kidney to the bladder.Find more reliable information on JJ..

Dubbel J-stent - Urologie Bravis Ziekenhui

 1. Heart Stent Complicaties Een stent wordt gebruikt om slagaders zodat geen verstoppingen optreden als gevolg van aandoeningen zoals atherosclerose. Stents zijn kleine metalen spoelen die bekleed kunnen worden met medicatie, die ook helpt om bloedvaten open is. Stents zijn i
 2. Hart Stent complicaties Een stent wordt gebruikt voor het openen van slagaders zodat blokkades niet als gevolg van aandoeningen zoals atherosclerose optreden zal. Stents zijn kleine metalen spoelen die kunnen worden bekleed met medicatie, dat ook helpt slagaders open houde
 3. gs en bestralingsdeskundigen (MBB-ers) verschillende soorten diagnostisch onderzoek

Een belangrijke complicatie van stentimplantatie is het opnieuw dichtgroeien van het vat. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de ontstekingsreactie die het gevolg is van de schade die aan het bloedvat wordt toegebracht bij het aanbrengen van de stent. Bij die ontstekingsreactie worden nieuwe cellen aangevoerd die de stent inkapselen.. Complicaties die kunnen optreden in het eerste jaar na de dotterbehandeling (pci): Hervernauwing van het gedotterde bloedvat. Dit wordt veroorzaakt door littekenweefsel in de stent. U merkt dat door opnieuw optreden van pijn op de borst. (dit gebeurt bij 5 op de 100 patiënten) Als een operatie geen optie is, kan de arts een buisje (een stent) in de galweg zetten. De gal kan nu door het buisje heen naar de dunne darm. Hierdoor nemen klachten van geelzucht en jeuk af. Meestal plaatst de arts de stent met een endoscoop, een lange buigbare slang die via de mond in het lichaam komt. Dat gebeurt tijdens een ERCP-onderzoek stents, and hypothesized that it is due to the accelerated aging process of stent material.[8] Although broken stent is a less commonly reported,[3] it is most common complication seen in our series. We found 57.89% cases with broken JJ stent. Breakage occurs in those who had JJ stent for long duration ranging from 15 to 156 months

De stent zit opgevouwen aan de katheter. Daarna klapt de chirurg de stent open en haalt de katheter vervolgens weer uit uw lichaam. De stent blijft achter in de verwijde buikslagader. Doordat de stent van binnenuit in het aneurysma is geplaatst, is het verwijde bloedvat van binnenuit hersteld De stent blijft ter plaatse en drukt tegen de wand van de kransslagader. Er bestaan stents in alle maten, zodat men heel precies het te behandelen bloedvat kan behandelen. Ook bestaan er tegenwoordig stents met speciale medicatie op de oppervlakte om het hervernauwen van het bloedvat te voorkomen Mogelijke complicaties Een stent plaatsen is een veilige ingreep. Toch kan er een enkele keer een complicatie optreden. In verband met het verder ontplooien (uitvouwen) van de stent, kunt u na het onderzoek pijn op de borst krijgen Glaucoomimplantaat (Xen Gel ® stent implantatie) De oogarts heeft u een glaucoomoperatie voorgesteld. Deze operatie wordt uitgevoerd wanneer de oogdruk te hoog blijft ondanks oogdruppels en/of een laserbehandeling, of omdat de behandeling met oogdruppels teveel nevenwerkingen veroorzaakt

Ramayya Pramila Urology Hospital: Forgotten ureteric stent

Koorts of pijn na de operatie kunnen een teken zijn van een complicatie. Er zal dan onderzoek gedaan worden naar de oorzaak. Zolang u een JJ katheter heeft kan er bloed bij de urine zitten. Dit is onschuldig. U kunt meer aandrang hebben om te plassen. Dit komt door de krul van de dubbel J die in de blaas zit Ureteric stents, also known as double J stents, JJ stents or retrograde ureteric stents, are urological catheters that have two J-shaped (curled) ends, where one is anchored in the renal pelvis and the other inside the bladder.. Stents are used for the free passage of urine from the kidney to the bladder, in adverse conditions such as postoperative urologic procedures, and previously for.

Grotere stenen kunnen voor problemen zorgen. Behandeling van nierstenen is niet altijd nodig, zeker niet als de steen geen pijn of infecties veroorzaakt en de nierfunctie er niet onder lijdt. Als een niersteen verwijderd moet worden, gaat de uroloog bepalen welke techniek daarvoor het meest geschikt is Bloeding en perforatie zijn de belangrijkste potentiële acute complicaties. Als laattijdige complicatie wordt soms een spontane migratie gezien, of dislocatie tijdens necrosectomie, alsook een laattijdige bloeding als gevolg van frictie van de gedraineerde cysteholte tegen de stent The JJ stent can rub on the internal lining of the kidney, ureter and bladder causing blood in the urine. It is uncommon for this type of bleeding to be severe. The coil that lies in the bladder can cause bladder irritation, which manifests as symptoms like passing urine frequently, strong urges to pass urine and burning when passing urine

Een stent is een klein, ontplooibaar buisje met een gaasachtige structuur, dat wordt gemaakt van medisch roestvrij staal of een kobaltlegering. Stents kunnen helpen bij het openhouden van de bloedvaten en het verminderen van de kans op een hernieuwde verstopping of vernauwing na het dotteren A JJ stent is a specially designed hollow tube, made of a flexible plastic material that is placed in the ureter. The ureter is the natural tube that transmits urine from the kidney to the bladder. The length of the stents used in adult patients varies between 24 to 30 cm

JJ katheter - Máxima MC - Urologi

Bij dotteren of het plaatsen van een stent komen weinig complicaties voor. Een bloeduitstorting in de lies of benen is de meest voorkomende complicatie. Dotteren van de beenslagaders is redelijk succesvol. Soms komen de vernauwingen wel terug. Maar dit leidt niet altijd opnieuw tot klachten Mogelijke complicaties Bij het aanprikken wordt een gaatje geprikt in de slagader. Mede omdat u stollingwerende medicijnen krijgt, kan hierbij een bloeduitstorting of blauwe plek ontstaan. Dit verdwijnt binnen enkele weken. In zeldzame gevallen kan er een bloeding in de lies optreden Objectives: To assess the long term complications of JJ stent, the management of complications and the role of endoscopic approach to manage these complications. Materials and Methods: Nineteen patients with indwelling JJ stent for a duration of more than 6 months were included in this study. Patients were assessed with X-ray KUB, USG KUB, blood urea, creatinine and DTPA renogram

Easy way to remove JJ stent from Bladder than Cysposcopy

Inbrengen JJ-stent Afdeling urologie In overleg met uw uroloog krijgt u binnenkort een zogenoemde JJ-stent. In deze folder vindt u algemene uitleg over deze poliklinische ingreep. Misschien wijkt de gang van zaken in uw geval iets af. Uw uroloog bespreekt dit dan van tevoren met u. Uw afspraak We verwachten u voor de ingreep op Evolution of Stent Design. In the original report of indwelling ureteral stent placement, a length of silicone rubber tubing was passed at cytoscopy over a ureteral catheter as an indwelling splint (, 1).Although this proved the feasibility of the technique, stent migration, stent encrustation, and stent obstruction occurred in the small population of patients in the report A ureteral stent (pronounced you-REE-ter-ul), or ureteric stent, is a thin tube inserted into the ureter to prevent or treat obstruction of the urine flow from the kidney.The length of the stents used in adult patients varies between 24 and 30 cm. Additionally, stents come in differing diameters or gauges, to fit different size ureters

In 1997 hebben wij in dit tijdschrift melding gemaakt van onze eerste ervaringen met het plaatsen van colorectale stents.11 Als aanvulling hierop beschrijven wij nu bij een grotere groep opeenvolgende patiënten met colorectale stents onze indicaties en contra-indicaties voor plaatsing, de korte- en langetermijnresultaten alsmede de complicaties bij het inbrengen van de stent en tijdens de. Plaatsing van een stent Om te voorkomen dat een bloedvat na een ballondilatatie terug dicht zou gaan en de bloedstroom zou belemmeren, wordt de vaatwand vaak versterkt met een soort balpenveertje van metaal: een stent. De plaats en de aard van de vernauwing zijn maar enkele factoren die de cardioloog doen besluiten tot het plaatsen van een stent

Alles over dotter- en stentbehandeling Hartstichtin

This study aims to evaluate the association of JJ stent insertion with sexual function, both in men and women. Methods: This is a cohort study and the subjects were patients who had undergone JJ stent insertion in July - November 2017 at Kardinah Regional Hospital, Tegal, Central Java Toch kan er een enkele keer een complicatie optreden, bijvoorbeeld een longontsteking. Dit kan gebeuren als een patiënt zich verslikt in de maaginhoud. Daarom is het belangrijk om nuchter te komen. Tijdens het plaatsen van de stent kan er, vooral als de slokdarm eerst moet worden opgerekt, een scheurtje in de slokdarm ontstaan As a result of your recent procedure, your urologist may have placed a ureteric stent in your ureter (tube from the kidney to bladder). A ureteric stent or JJ stent is a specifically designed hollow tube that is made of flexible plastic which is approximately 25-30 cm long. It is place Het plaatsen van een stent in een shunt is niet nieuw, maar dat een stent in het aanprikbare deel van de shunt wordt geplaatst was voor ons wel nieuw. Benieuwd hoe dit bij een van onze patiënten van het DCG in zijn werk ging, lees dan het volledige artikel. Meer nieuws Late complicaties: hydronefrose, migratie van stent zoals uitzakken uit de nier en afknikken, hoger risico op encrustratie, afbreken van stent en steenvorming als stent al 3 maand ter plaatse is. Eén derde van de patiënten doet late complicaties. Een afgebroken stent kan veilig verwijderd worden via ureteroscopie

Bij patiënten jonger dan 70 jaar was het risico op een beroerte of de dood binnen 120 dagen na het plaatsen van een stent gelijk aan het risico na een endarteriëctomie. Dit gold niet voor patiënten die ouder waren dan 70 jaar: het risico op ernstige complicaties was na het plaatsen van een stent twee keer zo hoog Stent je malá dutá trubička vyrobená z různých materiálů, která je obvykle vyztužená drátěnou síťkou. Zavádí se do cév a trubicovitých struktur a orgánů (žlučovody, močovody, průdušky, apod.) za účelem udržení jejich průchodnosti pro krev nebo jiné tělesné tekutiny. V článku se dozvíte vše o stentech

Plaatsen van een dubbel-J-stent - Urologie Tiel

Complicaties. Een paar dagen ongewild urine verlies is normaal. De eerste twee weken kan er bloed bij je urine zitten. Dit neemt geleidelijk af. Drink voldoende (minimaal 1,5 à 2 liter). Afhankelijk van de reden waarom je een stent krijgt, kan deze langere tijd in je lichaam blijven. De urineleider kan door het inbrengen van de stent. Elke operatie brengt het risico op complicaties met zich mee. Meestal verloopt deze operatie zonder problemen. De meest voorkomende complicaties zijn: Wondinfectie. Nabloeding, dit kan het nodig maken dat u opnieuw geopereerd moet worden. Trombose (een bloedstolsel in de aderen)

Long-term complications of JJ stent and its management: A

Complicatie na stent plaatsen 29 dec 2008 is er een stent geplaats via arm .Kreeg anurisma ,dus operatie aan de arteri brachiales . Nu kan ik 2 vingers niet meer gebruiken en wordt van de vaatchirurg naar neuroloog gestuurd en weer terug .Dus van kasje naar de muur De JJ stent wordt dan via een cystoscopie uit de urineleider verwijderd. Bij een cystoscopie kijkt de uroloog via de plasbuis met een buisje in de blaas en kan zo de JJ stent verwijderen. U hoeft hiervoor niet opgenomen te worden. In enkele gevallen kunnen complicaties optreden Ureteric Stent What is a stent? A stent is a hollow plastic tube that lies within your ureter (the passage connecting your bladder to your kidneys). This internal tube is placed in your ureter to bypass a blockage caused by a stone, a narrowing of the ureter, swelling after an operation or a congenital condition Occasionally, stents are forgotten and noticed only if the patient undergoes abdominal imaging. 12 Forgotten ureteral stents cause other complications, such as infection, migration, encrustation and even fistula formation, and mortality is reported. 21 Removal of the stent is the simplest action that can be carried out; but sometimes, ignored stents can cause snags due to their splintering and.

Video: Plaatsing dubbel-J stent ZN

Bij 40% van de deelnemers met een volledig bedekte metalen stent werd een aan chirurgie gerelateerde complicatie geobserveerd tegenover 47% van de deelnemers met een plastic stent. Het relatief risico voor complicaties met de plastic stent was 1,21 (95%BHI: 0,81-1,82). Kwaliteit van leve De behandeling van glaucoom gebeurt in eerste instantie met medicijnen, meestal oogdruppels. Ook kan een laserbehandeling verricht worden. Deze behandelingen vinden allemaal plaats in de polikliniek.De chirurgische behandeling van glaucoom, is de meest ingewikkeld en ook het meest belastend voor de patiënt Stents are flexible and you can continue with your activities as normal, however, the side effects from the stent might make you feel tired and uncomfortable. It is safe to travel with a ureteric stent, however, you might find holidays less enjoyable if you are having a lot of symptoms Heart Stent Complications. A lifesaving treatment, heart stents can give rise to problems in case of failure or misplacement. It is essential to identify the signs of heart stent complications, so that unwanted effects can be prevente

Klachten na het dotteren Mens en Gezondheid: Ziekte

gezocht lotgenoten met dubbel J katheter Home//Forum//Nieren, blaas & urine//gezocht lotgenoten met dubbel J katheter googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-dokter_header'); }); 1 2 6 → Anoniem 8 juni 2015 om 11:51 #1 Zijn er meer mensen met een dubbel J die ook zo'n last hebben van pijn en blaaskrampen? Ik wil graag ervaringen uitwisselen positief en Lees mee J&J's exit from the coronary stent business brings to mind some lessons for other makers of new innovative medical devices. Read more about what J&J did wrong Re: Ervaringen met urineleider stent graag. Geplaatst: 22-07-16 07:41 . Is dit vergelijkbaar met een JJ-/dubbel J katheter? Zo ja, dan heb ik daar ervaring mee. Ik heb zo'n stent/katheter 2x gehad na een niersteenoperatie, waarbij ook de jeugdleider zeer vernauwd bleek te zijn Mogelijke complicaties van angioplastiek en stents. allergische reactie op de medicijnen in een stent; schade aan de slagaders (verwonding, perforatie, scheuren) Kleinedler JJ, et al. Resveratrol and quercetin interact to inhibit neointimal hyperplasia in mice with a carotid injury Een dubbel-J-katheter is een katheter die gebruikt wordt om de afvloed van urine van het nierbekken naar de blaas veilig te stellen in het geval dat er sprake is van een ureterstenose.Als de normale afvloed, door welke reden dan ook, belemmerd is, kan dat aanleiding geven tot hydronefrose.De naam van deze katheter is geïnspireerd op de vorm, aan beide uiteinden heeft deze katheter een krul of.

Inbrengen JJ-stent. Afdeling urologie. gemini-ziekenhuis ..

Complicaties Alle operaties geven een verhoogd risico op complicaties, zoals een wondinfectie, trombose of longontsteking. Daarnaast zijn er specifieke complicaties: Nabloeding op de plaatsen waar de prothese is vastgehecht. Schade aan de nieren. Verminderde doorbloeding van de benen. Een hartinfarct Ik heb sinds 15 februari een stent in de slokdarm gekregen. De dagen erna voelde ik de stent duidelijk zitten.En heel veel pijn en redelijk beroerd, ook weinig zin in eten. Ik heb het ziekenhuis gebeld en die zeiden in het beginheb je veel pijn en het is zonde om de stent er nu alweer uit te halen. U kunt het beste uw dokter om een pijnstiller vragen.Ik krijg straks van de dokter oxicontin. For stents without strings, the doctor places a numbing gel in your urethra (the tube that allows urine to pass out of your body). Using a scope, the doctor grasps the stent coil in the bladder and gently pulls it out through the urethra. If your doctor left a string on the stent, a doctor or nurse removes it b JJ-stent U bent patiënt bij de afdeling Urologie van Amsterdam UMC, locatie VUmc. Dit is een universitair medisch centrum waar medisch specialisten worden opgeleid. Zij doen zelfstandig spreekuren en assisteren bij operaties. Daarom kan het gebeuren dat u een afspraak heeft bij uw uroloog en een andere dokte A ureteral stent (pronounced you-REE-ter-ul), or ureteric stent, is a thin tube inserted into the ureter to prevent or treat obstruction of the urine flow from the kidney.The length of the stents used in adult patients varies between 24 and 30 cm. Additionally, stents come in differing diameters or gauges, to fit different size ureters Introduction To date, double JJ stent is the mainstay.

Voordelen en risico's - Stent inbrengen - Medtroni

Preoperatief routinematig een in- of uitwendige stent of drain plaatsen voor galdrainage wordt niet standaard gedaan gezien de postoperatieve complicaties. Indicaties om wel te draineren zijn onder andere cholangitis, ernstige icterus (serumbilirubine > 250 umol/L) of ernstige ondervoeding Kidney stent, also known as ureteric stent, is a hollow tube inserted in the ureter. Insertion of ureteric stent is temporary to avoid obstruction due to kidney stone. It can be kept for 6 weeks in the ureter A stent is a thin hollow tube made of soft plastic material. It is called a double J or pigtail stent due to its shape - it looks like two Js attached to one another. The straight part lies in the ureter, the tube that connects the kidney to the bladder, while the top and bottom curled ends stay in the kidney and the bladder to prevent it from moving up or down Na de ingreep wordt een zogenaamde JJ-katheter, ook wel splint genoemd, achtergelaten tussen de nier en de blaas. Deze zorgt ervoor dat de nieuwe verbinding netjes geneest. Deze katheter blijft 2 tot 4 weken zitten en wordt verwijderd op de polikliniek Urologie. Soms wordt een nierkatheter achtergelaten die via de huid naar buiten komt. Indie

Double J-stent - Bravis ziekenhui

Het komt soms voor dat de stenen te groot of te hard zijn. In dat geval verwijdert de uroloog de stenen via een snee in de onderbuik, vlak boven uw schaambeen. Via deze snee kan hij de blaas openen en de steen (of stenen) verwijderen. Meestal kan de uroloog van tevoren goed inschatten of hij de stenen via de plasbuis of via de buik kan verwijderen Suprapubic pain, urethral pain and lower urinary tract symptoms were significant in the JJ stent group. The presence of a JJ stent directed us toward ureteroscopy (P = 0.002) and the presence of a percutaneous nephrostomy directed us toward percutaneous nephrolithotomy (P = 0.001). Conclusion The JJ stent constitutes a medical device extensively used nowadays by urologists in more than 40,000 patients per year in France. In this investigation, we characterize the surface state and the elastic properties of a set of JJ stents on which pathological calcifications are present The JJ-stent remains in place by J-shaped curls in both the kidney and the bladder. At the end of the procedure, a drainage catheter, called a 'nephrostomy', may be placed. Fig. 1a: A nephroscope is used to remove stones directly from the kidney

Forgotten Ureteral Double-J Stent Complicated by SevereCook Resonance Metallic Ureteral Stent Placement - YouTubeThe story of coronary stentAre Heart Stents Permanent?

Complicaties en bijwerkingen bij dotteren - Ziekenhuis

MT5007: The coronary stent revolution (A group project forHospitals | Inadds Free business listing site

Stentimplantatie UZ

Dubbel-J katheter

Complicaties. Urineweginfecties. De meest frequente complicatie bij nierstenen zijn urineweginfecties. Dit kan variëren van een simpele blaasontsteking (cystitis), die gemakkelijk kan behandeld worden, tot een gecompliceerde urinewegontsteking met infectie van de nier (pyelonefritis) Blaasstenen zijn verkalkingen die ontstaan doordat urinezuur of calcium neerslaat in de blaas. Soms ontstaan blaasstenen in de nier: ze komen dan via de urineleider in de blaas terecht. Kleine stenen kunt u normaal gesproken gemakkelijk uitplassen. Soms gaat dit niet, bijvoorbeeld doordat een vergrote prostaat in de weg zit Stent encrustation is one of the most serious complications of polyurethane JJ stents. Multimodal endourology should form the cornerstone of therapy for heavily encrusted stuck stents Een aneurysma is een plaatselijke verwijding van een slagader. De chirurg verhelpt dit door een stent op de plek van de verwijding te plaatsen. Zit een aneurysma in de grote lichaamsslagader, dan opereert de chirurg via de lies. Het wordt EVAR-procedure genoemd. De operatie duurt 1,5 tot 2 uur. U ligt 3 tot 5 dagen in het ziekenhuis Stentu v močových cestách inak hovoríme pigtail, JJ stent, double J stent, hadička. Jedná sa o tenkú, dutú a pružnú hadičku rôznej dĺžky. Hlavnou funkciou je drenáž, zaistiť odtok moču z obličky do močového mechúra. Horná časť hadičky je stočená v panvičke obličky

 • Welke filter voor aquarium.
 • Geld vouwen 5 euro.
 • Ninja Warrior Japan.
 • Mimosa Gaulois dealbata.
 • RuPaul muziek.
 • Hansgrohe Croma 100 Vario set.
 • Muziekfeest Den Bosch.
 • Ferplast Mary.
 • Valentijn versiering.
 • Levi's skinny Jeans.
 • UNO Flip kopen.
 • Design your own Oversized T shirt.
 • Bij welke temperatuur smelt lood.
 • DeFacto Avrupa.
 • Salaris tactisch rechercheur.
 • Thonet kruk.
 • Hockeykousen.
 • Bellevue chalet Gulperberg.
 • Regenwaterput plaatsen Roeselare.
 • Camera symbol text.
 • Zevende hemel boek.
 • Thuis wellness pakket.
 • Samenvatting LinkedIn voorbeeld student.
 • Matthew Goode The Good Wife.
 • Elfje 4 en 5 mei.
 • AC/DC videoclips.
 • De Tuinen etherische olie kwaliteit.
 • Duikfles 6 liter.
 • Nieuwe drugs 2020.
 • Pompom sleutelhanger maken.
 • Sporttape knie.
 • Zonneboiler panelen prijs.
 • Winkelen in Zeist.
 • Tijdelijke tand tandarts.
 • Gietijzeren koekenpan 32 cm.
 • Tafel kerstboom.
 • Rick and Morty Season 3 release date.
 • Skoda Octavia Combi 2019 review.
 • 4fmp dosering.
 • Ozzy Osbourne vleermuis.
 • Temazepam vs diazepam.