Home

Nazorg dotterbehandeling

Dotterbehandeling - nazorg - via de lies OLV

Dotterbehandeling - nazorg - via de pols OLV

dotterbehandeling / embolectomie van de beenvaten U heeft een dotterbehandeling gehad en gaat nu weer naar huis. In deze folder treft u specifieke aandachtspunten en leefregels omtrent de nazorg thuis nazorg dotterbehandeling - Olvg . READ. patiënteninformatienazorg dotterbehandelingvia de liesU bent kortgeleden in ons ziekenhuis gedotterd. De medische term voor een dotterbehandelingis een percutane coronaire interventie (PCI). In deze folder vindt u. Lees hier over de periode direct na dotteren/stentplaatsing ter behandeling van etalagebenen (perifeer arterieel vaatlijden), en het dagelijks leven erna Voor het herstel na een dotterbehandeling staat circa een week. Na de behandeling is het belangrijk om een aantal dagen rustig aan te doen. Dit houdt in: Wond ontlasten. Als je via je lies gedotterd bent, is het beter om zo min mogelijk te lopen, trap te lopen, te hurken en te bukken. Bovendien moet je op de wc niet te hard persen

Weer thuis na een dotterbehandeling - Isal

Klachten na het dotteren komen veel voor. Soms lijken ze erger dan de periode voor het dotteren. Medicijnen zijn soms de oorzaak, maar soms ook is de.. Binnenkort ondergaat u een ingreep aan het hart in het Erasmus MC. Het doel van dit zorgpad is om u te informeren over de stappen die u voor, tijdens en na een hartkatheterisatie (CAG of coronair angiografie) en/of dotterbehandeling en stentplaatsing (PCI of percutane coronaire interventie) zal doorlopen

nazorg dotterbehandeling - Olv

nazorg dotterbehandeling - Olvg . READ. patiënteninformatienazorg dotterbehandelingvia de polsU bent kortgeleden gedotterd. De medische term voor een dotterbehandeling is eenpercutane coronaire interventie (PCI). In deze folder. Dotterbehandeling bloedvaten. Met een dotterbehandeling van de bloedvaten willen we de vernauwing(en) die in uw bloedvat gevonden is opheffen. Nazorg en controles Na de behandeling moet u 1 uur bedrust houden. Dit is om de kans op een nabloeding zo klein mogelijk te houden Na de dotterbehandeling (pci) zijn er 2 mogelijkheden: U verblijft 4 tot 6 uur op de dagbehandeling Cardiologie (M-VIC). U verblijft een nachtje in het ziekenhuis op de verpleegafdeling Cardiologie (Shortstay). In de uitnodigingsbrief staat wanneer we verwachten dat u naar huis gaat Bij een dotterbehandeling is het mogelijk een stent in de vernauwing te plaatsen, een soort kokertje van gaas. De arts plaatst de stent op de dotterballon. Bij het opblazen van de ballon veert de stent naar buiten en drukt tegen de wand van de slagader

Wanneer de hartkatheterisatie / dotterbehandeling via de liesslagader wordt aangeprikt heeft u een pleister op het wondje en deze mag u na 48 uur zelf verwijderen (eventueel verschonen). Opname via de lounge (dagbehandeling) Leefregels met betrekking tot de nazorg Dotterbehandeling Dit kan soms direct worden uitgevoerd als er vernauwingen in de slagader zijn. Er wordt een ballonnetje opgeblazen op de plaats van de vernauwing, waardoor de vernauwing wordt weggedrukt. Meestal laat de arts een stent achter. Dat is een veertje dat ervoor zorgt dat het bloedvat open blijft en het bloed beter doorstroomt Tijdens de dotterbehandeling kan een stukje van de plaque (aanslag) aan de binnenkant van het bloedvat losschieten en met de bloedstroom meegevoerd worden. Zo'n stukje kan een bloedvat plotseling afsluiten. Hierdoor kan een hartinfarct ontstaan en in uitzonderlijke gevallen een herseninfarct

Leven na ingreep voor etalagebenen (PAV) Medtroni

 1. De dotterbehandeling heeft tot doel om een vernauwing in de kransslagader op te heffen. Zo'n behandeling wordt niet zomaar uitgevoerd. Alleen als de vernauwing van de kransslagader vijftig tot zeventig procent is, komt u in aanmerking voor een dotter- of stentbehandeling. Tijdens een dotterbehandeling wordt geprobeerd de vernauwing van een bloedvat.
 2. Direct na het plaatsen van de stent kunt u uitrusten op een speciale zorgafdeling, waar verpleegkundigen uw hartslag en bloeddruk in de gaten houden. In deze periode wordt mogelijk de inbrenghuls voor de katheter verwijderd en wordt er druk uitgeoefend op de prikplaats totdat het bloeden gestopt is
 3. 5 Het hart is de belangrijkste spier van het lichaam. Het pompt bloed door de grote lichaamsslagader naar de rest van het lichaam. Zo zorgt het hart voor aanvoer van zuurstof en afvoer van afval

Herstel na dotteren en stent - Behandeling Ziekenhuis

Mede dankzij dotterbehandelingen is het aantal mensen dat aan hart- en vaatziekten overlijdt, sinds 1980 met ruim een derde gedaald. Hartspecialist Robert-Jan van Geuns legt uit hoe dat komt en hoe je nieuwe problemen kunt voorkomen Bij een dotterbehandeling wordt een vernauwde slagader in het been en/of het bekken met een ballonnetje opgerekt. Nazorg. Eerste 3 dagen thuis. Doe rustig aan. Om te voorkomen dat het wondje in uw lies gaat bloeden, is het belangrijk om het na de ingreep een paar dagen rustig aan te doen Nazorg dotterbehandeling en/of stent plaatsing download report. Transcript Nazorg dotterbehandeling en/of stent plaatsingNazorg dotterbehandeling en/of stent plaatsin Wat is een dotterbehandeling? Bij het dotteren, ook wel Percutane Coronaire Interventie (PCI) genoemd, wordt via de lies of arm een dun hol slangetje naar de plaats van de vernauwing in de kransslagader gebracht. Via dit slangetje wordt een ballonnetje opgevoerd, dat op de plaats van de vernauwing wordt opgeblazen Nazorg na de behandeling Na de behandeling wordt het buisje in de lies / pols verwijderd. Wij raden u aan de eerste dagen na een dotterbehandeling rustig aan te doen en uw lichamelijke activiteit daarna geleidelijk op te bouwen. Beperk de eerste dagen het lopen

dotterbehandeling. Het kan gebeuren dat er tijdens of net na de behandeling met spoed opnieuw moet worden gedotterd, eventueel op een andere plaats in de kransslagader. Als een dotterbehandeling niet mogelijk is of niet de oplossing geeft, is meestal toch een operatie nodig. Een spoedoperatie is ook nodig als e Nazorg dotterbehandeling slagader en/of stentplaatsing; U bent nu hier Homepage Onderzoeken en behandelingen Dotterbehandeling. Wij staan voor u klaar. 078 654 11 11 WhatsApp stopt. Compliment, klacht, suggestie? Volg ons op Social Media. Twitter Facebook Instagram Youtube LinkedIn. Direct naar Na een dotterbehandeling via de lies Uitslag van de behandeling De cardioloog vertelt u direct na de behandeling of de behandeling geslaagd is. Nazorg Na de behandeling gaat u naar de verpleegafdeling voor verdere nazorg. Hier ontvangt u ook instructie hoe lang u bedrust heeft en i medicijnen, een dotterbehandeling (PCI) of een bypassoperatie (CABG). U kunt verderop in de app uitgebreid verder lezen per vervolgbehandeling. Nazorg Na de ingreep Na de ingreep wordt u weer naar de afdeling gebracht. De eerste uren na het onderzoek controleert de verpleegkundige regelmatig uw bloeddruk, pols en het verband. Terug op de afdelin Lees meer over deze adviezen na een hartkatheterisatie of dotterbehandeling bij het Radboudumc. U heeft mondelinge instructies van een verpleegkundige ontvangen over de nazorg voor thuis. Voor u hebben we de instructies nog een keer op een rij gezet. open de extra opties van dit blok. print pagina

Nazorg. Na uw behandeling in het LUMC blijven wij uw gezondheid volgen. Zo kunnen we zien of het effect van de dotterbehandeling nog aanwezig is, of de bypass nog open is en hoe de doorbloeding van uw been is. Bent u geopereerd? Dan is het belangrijk om thuis rustig te herstellen Nazorg. Wanneer u weer in Bernhoven bent, wordt u voor één nacht opgenomen op de verpleegafdeling. Op deze afdeling wordt een eventueel drukverband, dat in het ziekenhuis waar u behandeld bent is aangelegd, verwijderd. Na het verwijderen van het drukverband vertelt de verpleegkundige u wanneer u uit bed mag, u weer mag lopen en eventueel douchen of dotterbehandeling U bent onderzocht door middel van een hartkatheterisatie en eventueel daarna behandeld. Door u goed te houden aan een aantal adviezen, kunt u bijdragen aan een vlot herstel. U heeft van de verpleegkundige mondelinge instructies/ adviezen ontvangen over de nazorg thuis. In deze folder hebben we dit voor u op een rijtje gezet

Klachten na het dotteren Mens en Gezondheid: Ziekte

 1. Nazorg behandeling van een slagader. Dotterbehandeling Stentplaatsing. Nazorg behandeling van een slagader Dotterbehandeling Stentplaatsing Inleiding In deze folder kunt u lezen welke instructies belangrijk zijn nadat u een dotterbehandeling en/of stent plaatsing heeft ondergaan. Nadere informati
 2. Informatie over dotterbehandeling angiografie stentplaatsing. Dotter of stent? De meeste vasculaire interventies vinden plaats omdat er te weinig bloed door de bloedvaten kan stromen
 3. Vernauwde vaten kunnen met een dotterbehandeling worden opgerekt. Deze behandeling begint met een angiografie , oftewel het in beeld brengen van de bloedvaten. Hierna brengt een interventie-radioloog of chirurg via de liesslagader van de patiënt een ballonkatheter in. Ter hoogte van de vaatvernauwing wordt de ballon opgeblazen, waardoor het vernauwde bloedvat wijder wordt gemaakt
 4. Het is niet noodzakelijk dat er dag en nacht iemand bij u aanwezig is. Voelt u zich onzeker thuis, dan is sociale alarmering een mogelijkheid voor u. Vraag naar de folder 'Verwijzingen en voorzieningen nazorg' voor telefoonnummers. Rust. Met voldoende rust geneest uw borstbeen het beste
 5. De dotterbehandeling is bedoeld om de vernauwing van het bloedvat open en goed doorgankelijk te maken. De nazorg verloopt hetzelfde als bij de angiografie. Het enige verschil is dat u van de laborant(e) na afloop van het onderzoek een bloedverdunner krijgt toegediend
 6. Over het onderwerp Angiografie en/of dotterbehandeling heeft Bravis ziekenhuis een patientenfolder beschikbaar gesteld. Bekijk deze direct, of print de folder uit

Dotterbehandeling en eventuele stentplaatsing. Nazorg. Na afloop wordt u in uw bed naar de afdeling gebracht. Hier houdt u twee uur rust. De verpleegkundige controleert regelmatig uw bloeddruk en het wondje. Als alles goed gaat, mag u na ongeveer 4 uur het ziekenhuis verlaten Een dotterbehandeling van de kransslagader noemen we ook wel PTCA / PCI. Bij een dotterbehandeling proberen we de vernauwing in een slagader Een cardioloog en meerdere laboranten doen de voorbereiding, het onderzoek en de nazorg. Het onderzoek wordt niet altijd door uw eigen cardioloog uitgevoerd Nazorg voor meer hartpatiënten. Plaats een reactie. Circa 50 procent van hen is aangemeld na een hartinfarct en 61 procent heeft een dotterbehandeling ondergaan. Iedere zorgpadpatiënt krijgt bij ontslag uit het ziekenhuis een afspraak mee voor een groepsinformatiebijeenkomst,.

Functionele cookies Deze cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van onze website. Zonder het gebruik ervan kunnen we je geen naar behoren werkende website bieden. Analytische cookies Met analytische cookies houden we de websitestatistieken en het gebruik van de website bij Wanneer krijgt u dotterbehandeling? Bij vernauwde kransslagaders is een dotter- en/of stentbehandeling een van de behandelmethodes. Ziekenhuis Gelderse Vallei werkt hiervoor samen met het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem en het Antonius ziekenhuis in Nieuwegein Algemeen U heeft een plaatselijk vernauwing in uw shunt. Dit noemen we een stenose. Deze vernauwing is te verhelpen door uw shunt te dotteren. In deze folder vindt u informatie over de voorbereiding, de gang van zaken en de nazorg bij een dotterbehandeling

Erasmus MC - patiëntfolder: Zorgpa

Nazorg Nazorg Nazorg Als je een aortadissectie type A en/of B hebt Read More Lotgenotencontact Lotgenotencontact Een aortadissectie overkomt je veelal totaal onverwachts. Het is Read More Voeding Voeding U kunt de kans op hart- en vaatziekte verkleinen Read More Revalidatie, sport en beweging Revalidatie, sport en beweging Een revalidatietraject, beweging en sporten helpe Innovatieve dotterbehandeling. Hartpatiënten die gedotterd zijn op basis van bloeddrukmetingen vóór en achter de vernauwingen in een kransslagader hebben na vijf jaar nog altijd 30 procent minder kans op hartdood dan patiënten die volgens de traditionele manier zijn geholpen. Dat blijkt uit onderzoek van het Catharina Hart- en vaatcentrum uitgevoerd door prof.dr. Nico Pijls (cardioloog) De nazorg bij vaatonderzoek De nazorg vindt plaats op de verpleegafdeling. Drie uur plat liggen, daarna iets overeind. Na vier uur kan het verband eraf en kunt u het bed uit. Meestal mag u dezelfde avond weer naar huis. De Dotterbehandeling Bij een dotterbehandeling wordt een vernauwing in een slagader met behulp van een ballonnetje opgerekt Bij een dotterbehandeling wordt een vernauwing in een bloedvat opgerekt. Via de ingebrachte katheter brengt de radioloog een draad met ballonnetje in, dat op de plaats van de vernauwing wordt opgeblazen. Zo nodig plaatst de radioloog aansluitend een stent in het bloedvat. Dit is een klein metalen netwerk dat het bloedvat goed openhoudt Dotterbehandeling (ballondilatatie en/of stentimplantatie) Er kan voor gekozen worden om direct de vernauwing/verstopping te verhelpen. Leefregels met betrekking tot de nazorg. Eventuele recepten. Bent u bekend bij de trombosedienst en heeft u deze medicijnen tijdelijk moeten stoppen voor he

Uitgebreide informatie over een dotterbehandeling, de voorbereiding en de nazorg vindt u in de folder Dotterbehandeling en het plaatsen van een stent. Resultaat van de dotterbehandeling In een aantal gevallen komt de vernauwing in de slagader na korte of langere tijd weer terug Een dotterbehandeling is een ingreep die een vernauwing in de kransslagader van het hart opheft. Als bij u sprake is van een dergelijk vernauwing, dan kan het hart onvoldoende bloed krijgen. Hierdoor ontstaat zuurstoftekort en dat geeft mogelijk pijn op de borst. De klachten gaan vaak gepaard met uitstraling van de pijn naar de linkerarm of de kaken De voorbereiding en de nazorg van de dotterbehandeling krijgt u op de Cardiolounge. Daarna wordt u weer teruggebracht naar Reinier de Graaf Gasthuis Delft. In deze folder vindt u algemene informatie over uw verblijf op de Cardiolounge. Voor informatie over de dotterbehandeling zelf, verwijzen we Nazorg Hartcatheterisatie en/of dotterbehandeling via de pols Onlangs heeft u een hartcatheterisatie (ook wel CAG genoemd) en/of een dotterbehandeling (ook wel PTCA genoemd) gehad. In deze folder leest u waar u de eerste dagen na de ingreep op moet letten. Weer thuis De behandeling is gedaan via de polsslagader

Een hartkatheterisatie (CAG) geeft de cardioloog informatie over de toestand van uw hart. Een hartkatheterisatie wordt gedaan om een beeld te krijgen van de gezondheid van kransslagaderen, de pompfunctie van de linkerhartkamer en de hartkleppen In CWZ Nijmegen kunt u terecht voor behandeling van uw bloedvaten. Dit kan bijvoorbeeld een dotterbehandeling of een embolisatie zij

1 Cardiologie Dotterbehandeling (PCI) Binnenkort wordt u opgenomen voor een PCI-behandeling van de kransslagaders. PCI staat voor Percutane Coronaire Interventie, beter bekend als het plaatsen van een stent. In deze folder leest u informatie over de opname en richtlijnen voor thuis Tag: dotterbehandeling. Hartinfarct te voorspellen met behulp van CT-scan. Maastricht UMC+-21 november 2013 0. Dotteren via de pols 20 jaar in OLVG. Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam-27 augustus 2012 0. Meerderheid hartpatiënten krijgt onvoldoende nazorg. AMC Amsterdam-8 maart 2012 0

Een angiografie is een röntgenonderzoek waarbij de bloedvaten door middel van contrastmiddel zichtbaar worden gemaakt. We bekijken zo waar in de bloedvaten een mogelijke afwijking zit en kunnen de ernst ervan bepalen. Met dezelfde techniek kunnen we bloedvaten ook behandelen. Bij een dotterbehandeling wordt een ballonnetje in het bloedvat 'opgeblazen' om de vernauwing te verhelpen Nazorg na slokdarm varices behandeling (afbinden van spataderen in de slokdarm) Neo adjuvant Xeloda® (capecitabine) bij een rectumcarcinoom (PTCA) (dotterbehandeling) Poliklinische revalidatie bij chronische pijnklachten. De dotterbehandeling (PTA) Als blijkt dat er een vernauwing in de bloedvaten aanwezig is, kan de radioloog proberen die vernauwing op te rekken. Dit doet hij door over een geleidingsdraad een dotterballon op te schuiven tot in de vernauwing

Een dotterbehandeling van de kransslagader die de klachten veroorzaakt. U krijgt een stent om het vat open te houden. Soms zijn er meerdere vernauwde kransslagaders. Een omleidingsoperatie (bypass-operatie). De cardioloog bespreekt met u wat bij u het meest geschikt is. Dit heeft te maken met Begeleiding en nazorg. Een hartaandoening heeft vaak grote invloed op uw leven. U hebt misschien minder energie, bent sneller ongerust of bang om de deur uit te gaan. Wij besteden daarom veel aandacht aan begeleiding en nazorg. Er is een uitgebreid programma voor hartrevalidatie, onder andere na een dotterbehandeling of operatie. Informati Naast een dotterbehandeling, bestaat de behandeling uit leefstijlveranderingen en het gebruik van meerdere medicijnen. In de video onderaan deze pagina geven wij uitleg over de medicijnen die u na een hartinfarct krijgt voorgeschreven. Nazorg. De nazorg bestaat uit leefstijladviezen, medicatie en hartrevalidatie Door de katheter wordt contrastvloeistof gespoten. Deze vloeistof is zichtbaar op de röntgenbeelden. Hierdoor komen uw kransslagaderen in beeld en ziet de cardioloog waar eventuele vernauwingen zitten. Op de dagbehandeling cardiologie zorgen de medewerkers ervoor dat u de juiste voorbereiding en nazorg krijgt

U heeft een dotterbehandeling, hartinfarct, bypassoperatie, klepoperatie of ICD gehad. In het Martini Ziekenhuis vinden we goede nazorg dan belangrijk. Dit doen we tijdens de hartrevalidatie. Na uw ontslag uit het ziekenhuis wordt u automatisch aangemeld voor hartrevalidatie via de cardioconsulent of cardioloog Een dotter- en stentbehandeling is een veelvoorkomende behandeling, die vernauwingen in de kransslagaders van het hart opheft.Met dotteren brengt de arts via..

In principe wordt nagegaan of het 'dotteren' (oprekken) van een vernauwing mogelijk is (kijk voor meer informatie op de webpagina Dotterbehandeling) of dat een operatie de enige keus is. Om hierover een beslissing te kunnen nemen is vaak röntgenonderzoek van de bloedvaten nodig (kijk voor meer informatie op de webpagina Angiografie ) In CWZ Nijmegen kunt u terecht voor een dotterbehandeling van de aderen rond het hart. Dotteren is een manier om dichtgeslibde bloedvaten weer goed open te maken

Psychologische nazorg valt onder de vergoeding voor GGZ Geestelijk maatschappelijke zorg (ook voor uw gezinsleden) valt onder de vergoeding voor inloophuizen U krijgt deze vergoeding als u naar een zorgverlener met een contract voor uw behandeling gaat Dotterbehandeling (PTA): De eerste keuze van invasieve behandeling bij etalagebenen is een dotterbehandeling, omdat dit het minst belastend is voor de patiënt. Met behulp van een ballon wordt de vernauwde slagader van binnenuit weer doorgankelijk gemaakt A Adenosine provocatietest Aortaklepvervanging zonder openhartoperatie: TAVI B Begeleiding door een verpleegkundig specialist Bloeddrukmeting gedurende 24 uur (hart-long) Brugada syndroom C Cardioversie met Dormicum Cardioversie met Propofol D Dagbehandeling cardiologie, onderzoek en behandeling E ECG, locatie Den Helder Echo duplex aorta Den Helder Echo duplex arterie temporalis Den Helder. U kunt bij Treant Zorggroep ook terecht voor een dotterbehandeling, als enige ziekenhuis in Drenthe.Ook implanteren en controleren de cardiologen ICD's en pacemakers en is er goede hartfalenzorg met ook de mogelijkheid tot thuismonitoring.Eind 2020 startte Treant met een hartpoli speciaal voor vrouwen is daarmee een van de weinige aanbieders in het Noorden voor dit specifieke type zorg Voor afspraken hartkatheterisatie, dotterbehandelingen, pacemaker- en ICD-implantatie en informatie over hartteam- en ritmeteambesprekingen. 020 - 444 2441 020 - 444 3984 (fax) secr.inva@vumc.nl . Uitslagen/afspraken MRI. 020 - 444 0631 cmr@vumc.n Er zijn verschillende behandelmogelijkheden, zoals hartkatheterisatie, een dotterbehandeling, een pacemaker of een hartoperatie. Hoe de behandeling eruitziet, verschilt per persoon. Cardiologie werkt samen met andere afdelingen zoals obstetrie, klinische genetica en het Beatrix kinderziekenhuis

 • Emotionele veiligheid op je werk.
 • Chocolade mal maken.
 • Chorion ei.
 • Dragon Ball Z English season 1.
 • Havana Brown fokker Nederland.
 • Foto's van mobiel op USB stick zetten.
 • First salsa lesson.
 • Lijst met functionele groepen.
 • Costa Adeje Hotel.
 • Disturbed Asylum album.
 • Radio Frequenties Apeldoorn.
 • Disturbed Asylum album.
 • Poolse prefab huizen prijzen.
 • Word report template.
 • Suzuki motor dealer Alkmaar.
 • Ice T & Coco.
 • Zoogdier curacao 4 letters.
 • Parkeren winkelcentrum Crimpenhof.
 • Pdp 11.
 • Muziekfeest Den Bosch.
 • Gerecycled papier.
 • Shangri la Terschelling.
 • Shroud of Turin.
 • Ruimte voor de Rivier kaart.
 • Vintage eettafel tweedehands.
 • Vivianne Miedema instagram.
 • Venushaar kopen.
 • OSRS Quest Helper.
 • Abrikozenboom kopen.
 • Hamer met tekst.
 • Koolhydraatarm dessert.
 • André Rieu Fanclub nederland.
 • 007 Parfum dames 50 ml.
 • Wandelstokken Lidl.
 • Klassiek Kaposi sarcoom.
 • Agent Anti Venom.
 • MTB stuur.
 • Plattegrond Bella Italia.
 • Graffiti kunstenaar.
 • Verdriet gedichten overlijden.
 • ISO 12944 2 c3.