Home

Drusen netvlies

Macula degeneratie is een aandoening van het centrale gedeelte van het netvlies, de macula lutea, of gele vlek. Vaak wordt maculadegeneratie 'slijtage' van het netvlies genoemd. Het centrale deel van het netvlies (de macula) zorgt voor het waarnemen van kleine details (Slijtage van het netvlies) Maculadegeneratie is een aandoening van het centrale gedeelte van het netvlies, de macula lutea, of gele vlek. Vaak wordt maculadegeneratie 'slijtage' van het netvlies genoemd. Zoals in een fototoestel de film de lichtgevoelige laag is, zo is het netvlies de lichtgevoelige laag van het oog

Netvliesslijtage - Rijnstat

Macula-degeneratie (netvlies-veroudering, gele vlek ogen

Kenmerkend aan de droge vorm is de doffe, donkere plek in het midden van het zicht. Deze vlek ontstaat door afvalstoffen ('drusen') achter het netvlies, die langzaam de macula beschadigen. Deze vorm van maculadegeneratie komt bijna altijd voor in beide ogen. Soms slaat droge maculadegeneratie over in de natte variant Afwijkingen van het netvlies. Het netvlies is uiteraard een essentieel onderdeel van het oog. Als het netvlies niet optimaal functioneert, dan kan je ook met de best uitgemeten bril geen goed resultaat bekomen. Er zijn enorm veel afwijkingen van het netvlies, sommige zijn erfelijk, andere zijn verworven.Op deze pagina worden enkel de meest frequent voorkomende netvliesaandoeningen beschreven a) Drusen op de papil. Drusen zijn kleine ophopingen (afzettingen) van acellulair materiaal in de kop van de oogzenuw (papil) en komt meestal in beide ogen voor. Bij het oogspiegelen zijn lichtbrekende, geelwitte korreltjes zichtbaar (glinsterende hyaline lichaampjes). In en rond de papil kunnen bloedinkjes voorkomen Bij droge leeftijdsgebonden maculadegeneratie vormen zich kleine witte of geelachtige afzettingen (drusen) op het netvlies, onder de macula. Dit fenomeen leidt tot een uitdunning en uitdroging van de macula, waardoor de macula zijn functie verliest en na verloop van tijd degenereert Bij droge maculadegeneratie ontstaat er een opeenhoping van afvalstoffen achter het netvlies. Dit noemen we drusen. Na verloop van tijd gaan deze afvalstoffen het netvlies beschadigen, waardoor het langzaam afsterft. Ook ontstaan er bij droge maculadegeneratie pigmentveranderingen in de onderste laag van het netvlies die de macula aantasten

Slijtage van het netvlies / Maculadegeneratie - Maashorst

Drusen van de oogzenuw. E. Ectropion (een naar buiten gedraaid onderooglid) Scheurtje in het netvlies. Siliconenstent bij tranende ogen. Slijmvliesoverhechting. Staar (cataract) Staaroperatie (cataractoperatie) Syndroom van Von Hippel - Lindau. Systemische medicijnen bij uveïtis en scleritis. T Drusen zijn kleine gele of witte afzettingen die zich vormen in het netvlies of op de oogzenuwkop. Het zijn ophopingen van extracellulair materiaal die zich in het oog ophopen. De detectie van een paar drusen is normaal bij ouder wordende ogen, waarbij de meeste mensen ouder dan 40 jaar op zijn minst wat drusen hebben De oogzenuw (nervus opticus) loopt vanaf de achterkant van de oogbol naar de hersenen. De plek waar de zenuwvezels het oog verlaten, heet de kop van de oogzenuw of papil. Op de plek van de papil zit geen netvlies, hier kunnen we dus niet mee zien. Dit heet de blinde vlek

De gele vlek (macula lutea of kortweg genoemd macula) is een gebiedje van een paar millimeter doorsnee in het midden van het netvlies. Het netvlies ligt aan de achterzijde van het oog en zet licht om in elektrische signalen die naar de hersenen worden gestuurd. De omzetting van het licht gebeurt door lichtgevoelige cellen: staafjes en kegeltjes Aan de achterkant van elk oog (netvlies) bevindt zich een oogzenuw die via hersenbanen verbinding heeft met de hersenen. Wanneer aan de oogzenuw zelf of aan de hersenbanen naar de oogzenuwen schade optreedt, veroorzaakt dit een problemen met het gezichtsvermogen. Drusen van de oogzenu Drusen, from the German word for node or geode (singular, Druse), are tiny yellow or white accumulations of extracellular material that build up between Bruch's membrane and the retinal pigment epithelium of the eye. The presence of a few small (hard) drusen is normal with advancing age, and most people over 40 have some hard drusen

Drusen van de oogzenuw Het Oogziekenhuis Rotterda

 1. (Slijtage van het netvlies) Maculadegeneratie is een aandoening van het centrale gedeelte van het netvlies, de macula lutea, of gele vlek. Deze vorm begint als kleine bleekgele afzettingen, 'drusen' genoemd, die zich beginnen op te hopen in de macula
 2. g van kleine gele depots, die drusen worden genoemd, onder het netvlies in de maculaire streek. Dit leidt tot 'verdunning en uitdroging' van de macula. Droge macula degeneratie kent een tragere evolutie dan het natte type
 3. der scherp en
 4. Als gevolg daarvan ontwikkelen zich kleine abnormale ophopingen (de zogenaamde 'drusen') onder de retina. Na verloop van tijd degenereren de retina pigmentcellen en hun naburige staafjes en kegeltjes, waarna ze ophouden te functioneren en afsterven
 5. Droge maculadegeneratie wordt veroorzaakt doordat afvalstoffen zich ophopen onder het netvlies (drusen) en door veranderingen in het pigmentblad onder het netvlies. Bij natte maculadegeneratie vormen zich nieuwe bloedvaten onder of in de macula door een overproductie van het stofje VEGF (vasculaire endotheel groeifactor)
 6. Drusen zijn tekenen van de ziekte van Stargardt bij kinderen en van maculaire degeneratie bij volwassenen, en kunnen alleen worden gedetecteerd tijdens een oogonderzoek. Deze ziekte wordt meestal gediagnosticeerd wanneer er drusen (kleine, gele vlekken) in het netvlies zijn
 7. Erfelijke perifere dystrofieën van het netvlies Bij deze vormen van retinale dystrofie wordt het optisch inactieve deel van het netvlies nabij de tandlijn aangetast. Niet alleen het netvlies en het vaatvlies, maar ook het glasvocht zijn vaak betrokken bij het pathologische proces, in verband waarmee ze perifere vitreochorioretinale dystrofieën worden genoemd

Drusen van de oogzenuw: Gezichtsvelduitval in de ogen

Drusen = afvalstoffen door verstoorde uitwisseling retina-vaatvlies. dit is een gelige ophoping tussen het RPE en bruchse membraan (binnenste laag choroid) pigmentverandering van het RPE netvlies met een hyper of hypopigmentatie. indien niet samen met drusen is kans op AMD klein. vocht of bloed onder retina Het netvlies (de retina) bevat de lichtgevoelige cellen van het oog en bekleedt de binnenzijde van de achterkant van het oog. Macula degeneratie is een aandoening van het centrale gedeelte van het netvlies, de gele vlek (macula lutea). De gele vlek is het middelpunt van het netvlies en heeft een doorsnede van ongeveer drie millimeter

Deze vorm begint als kleine bleekgele afzettingen, drusen genoemd, zich ophopen in de gele vlek. Dit verloopt samen met het minder worden van het aantal kegeltjes in het netvlies. Door dit, soms jarenlange, sluipende proces verslechtert het zien. Meestal zijn beide ogen min of meer gelijk aangedaan. Natte LM vorm van MD kan het netvlies de afvalstoffen niet meer goed afvoeren, waardoor dei zich ophopen onder het netvlies (meestal in het centrum; de macula). De oogarts kan dit bij het onderzoek van het netvlies onder andere zien als gelige vlekjes, dit worden drusen genoemd Maculadegeneratie (AMD / LMD) is een aandoening van het centrale gedeelte van het netvlies, de macula lutea, of gele vlek. Het centrale deel van netvlies (de macula) zorgt voor het waarnemen van kleine details. Zoals in een fototoestel de film of sensor de lichtgevoelige laag is, zo is het netvlies de lichtgevoelige laag van het oog

Het netvlies heeft meerdere middelgrote drusen (gele vlekjes) met een grootte tussen de 63-125 μm). Er zijn geen pigmentveranderingen zichtbaar. De gezichtsvermogen kan enigszins gedaald zijn. a2) de intermediaire AMD (de overgangsvorm van droge AMD) Het netvlies heeft meerdere grote drusen (>125 μm) Afvalstoffen (drusen) stapelen zich op in de macula en vormen daar kleine bleekgele afzettingen. Hierdoor ontstaat schade aan het netvlies, en het zicht wordt aangetast. Vaak zijn beide ogen in meer of in mindere mate aan gedaan. De droge LMD kan omslaan in een natte LMD Macula degeneratie is een oogaandoening waarbij schade ontstaat aan het centrale gedeelte van het netvlies: de gele vlek (oftewel de macula lutea). Als u macula degeneratie heeft, is uw beeld vervormd. Ook ziet u niet meer scherp en centraal minder details. Middenin uw beeld zit dus een wazige, vervormde vlek Dit noemen we drusen. Na verloop van tijd gaan deze afvalstoffen het netvlies beschadigen, waardoor het langzaam afsterft. Ook ontstaan er bij droge Maculadegeneratie pigmentveranderingen in de onderste laag van het netvlies die de macula aantasten Drusen zijn vlekjes op het netvlies die ontstaan door ophoping van afvalstoffen. Atrofie is verdunning van het netvlies waardoor het netvlies niet meer goed werkt. Bij de droge vorm van maculadegeneratie gaat het zicht over het algemeen traag achteruit. Natte maculadegeneratie

Deze ophopingen heten drusen en zien eruit als gele vlekjes. Hoe die ontstaan is niet helemaal duidelijk, maar veroudering van het netvlies tezamen met een ontstekingsreactie van het afweersysteem (complement) spelen een rol. De vlekjes kunnen waargenomen worden bij een uitgebreid oogonderzoek Macula degeneratie is een aandoening van het centrale gedeelte van het netvlies, de macula (gele vlek), Deze vorm begint als kleine bleekgele afzettingen, 'drusen' genoemd, die zich beginnen op te hopen in de macula. Het optreden van deze drusen gaat samen met vermindering van het aantal licht gevoelige cellen in de macula,.

Leeftijdsgebonden Maculadegeneratie Het Oogziekenhuis

DIABETES Diabetische retinopathie Netvliesafwijkingen kunnen ontstaan als een mogelijke complicatie bij diabetes mellitus. Er is dan sprake van diabetische retinopathie, waarbij de bloedvoorziening van het netvlies wordt belemmerd door de diabetes. De hierdoor ontstane veranderingen kunnen zich voordoen in twee vormen. De wand van de kleine bloedvaten is veranderd Maculadegeneratie. Het centrale deel van netvlies (de macula) zorgt voor het waarnemen van kleine details. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat in het centrum de grootste concentratie aan contrast‐ en kleurzien cellen (de kegeltjes) aanwezig is Leeftijdsgebonden maculadegeneratie is een aandoening van dat centrale netvlies. Het is, de meest voorkomende oorzaak van zichtverlies bij 60 plussers in de westerse wereld. We onderscheiden 2 vormen, de droge en de natte vorm. De droge vorm is de meest voorkomende. Bij de droge vorm vormen zich drusen, kleine bleke vlekjes in het netvlies

Het netvlies bevat de lichtgevoelige cellen van het oog en bekleedt de binnenzijde van de achterkant van het oog (Figuur 1).Macula degeneratie is een aandoening van het centrale gedeelte van het netvlies, de gele vlek (macula lutea). De gele vlek is het middelpunt van het netvlies en heeft een doorsnede van ongeveer drie millimeter (zie Figuur 2) Het overige deel van het netvlies zorgt voor het perifere zien (de grootste concentratie aan staafjes): bewegingen kunnen met dit deel van het netvlies juist goed onderscheiden worden. Je merkt bijvoorbeeld eerst dat er een auto of fiets van rechts op je afkomt, daarna pas kijk je met het centrum van het netvlies en is er de gewaarwording van wat er precies te zien is Enkel-of meervoudige, kleine, ronde, geel-witte vlekken genoemd drusen zijn de belangrijkste kenmerken van het droge type. Deze vlekken worden aan de achterkant van het oog op het niveau van de buitenste retina en worden gedetecteerd door onderzoek van het netvlies met speciaal ontworpen lenzen, een spleetlamp biomicroscoop of een oftalmoscoop oct toestel maakt in enkele seconden een doorsnede foto van het netvlies, zonder dat er kleurstof moet ingespoten worden. normale doorsnede van het netvlies met de typische verdunning thv de macula . hier zie je de densere en mindere dense kernlagen van het netvlies. thv de rode pijlen zie je ophoping van afval onder het pigmentepiteel: drusen De ziekte wordt gekenmerkt door de vorming van witte vlekjes onder het netvlies (het zogenaamde drusen, stukjes dode cellen), opstapeling van lipofuscine in het netvlies en plaatsen van overdreven en ondoeltreffende pigmentatie ter hoogt van het netvlies. Het verlies aan gezichtsscherpte gebeurt traag en geleidelijk

Moedervlekken vaatvlies in oog, choroidea nevus (naevus

 1. Maculadegeneratie is een aandoening van het centrale gedeelte van het netvlies, de macula lutea,of gele vlek. Ook wel 'slijtage' van het netvlies genoemd
 2. Maculadegeneratie (ook wel MD) is een aandoening van het netvlies, de gele vlek (macula lutea). Lees alles over de behandeling bij Bergman Clinics | Ogen >
 3. Slijtage van het netvlies, LMD, Oogziekte, Wazig zien Aantasting van het netvlies, Slijtage van het centrale gedeelte van het netvlies, Oogziekte waarbij gezichtsvermogen achteruitgaat, Leeftijdsgebonden maculadegeneratie, Natte LMD, Deze vorm begint als kleine bleekgele afzettingen, 'drusen' genoemd, die zich ophopen in de macula
 4. g en schade aan de macula
 5. Leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD) is een veelvoorkomende netvliesaandoeningen die leidt tot slechtziendheid bij ouderen. Echter, er is ook een groep patiënten die zich al rond het 40 e-50 e levensjaar presenteert met een netvlies vol drusen

Involutional maculadegeneratie (synoniemen:. Leeftijd, seniele, centrale chorioretinale dystrofie, maculaire dystrofie, leeftijdsgebonden, Engels leeftijdsgebonden maculaire dystrofie - AMD) is de belangrijkste oorzaak van het verlies van het gezichtsvermogen bij mensen boven de 50 jaar. Dit is een genetisch bepaalde ziekte met een primaire lokalisatie van het pathologische proces in het. MD kan het netvlies de afvalstoffen niet meer goed afvoeren, waardoor deze zich ophopen onder het netvlies (meestal in het centrum van het oog (de macula). De oogarts ziet dit bij het onderzoek van het netvlies onder andere als gelige vlekjes, ook wel drusen genoemd. De achteruitgang van het gezichtsvermo-gen verloopt over het algemeen lang

Het overige deel van het netvlies zorgt voor het perifere zien (de grootste concentratie aan staafjes): bijvoorbeeld bewegingen kunnen met dit deel van het netvlies juist goed onderscheiden worden. Denk aan het opmerkzaam worden dat iemand met de auto of de fiets van rechts op je afkomt, daarna wordt er pas met het centrum van het netvlies naar gekeken en is er de gewaarwording van wat er. Het netvlies (retina) bestaat uit een uiterst fijn lichtgevoelig weefsel dat de achterkant van het oog bekleedt. Het centrum, de macula (gele vlek), waar de kegeltjes zich bevinden is erg belangrijk. Macula Degeneratie ontstaat wanneer de lichtgevoelige cellen (kegeltjes) in het centrum van het netvlies ( macula) slijtage vertonen Deze vorm begint als kleine gele afzettingen van afvalproducten, drusen genoemd. Deze vetachtige afvalstoffen hopen zich op onder chet netvlies en macula, waardoor het aantal kegeltjes vermindert. Door gebruik van hoog gedoseerde vitaminepreparaten wordt het voortschrijden van de aandoening vertraagd. Natte Macula Degeneratie

netvlies afwijkingen Oogheelkund

Geografische Atrofie is de wetenschappelijke term voor gevorderde droge Leeftijdgebonden macula-degeneratie (LMD). Deze vorm begint als kleine bleekgele afzettingen, drusen genoemd, die zich beginnen op te hopen in de macula. Het optreden van deze drusen gaat samen met vermindering van het aanta. Samenvatting Klinische optometrie AB - praktijk: hoorcolleges 1 t/m 4 Beknopte samenvatting: boek Principes van marketing, Philip Kotler. Hoofdstuk 1 t/m 20 Samenvatting Inleiding organisatiekunde Loek ten Berge en Marco Oteman - Hoofdstuk 1 t/m 8 - Bedrijfskunde Samenvatting Basisboek Bedrijfseconomie P. de boer Practicum, extra - Stappenplan Optometrisch onderzoek Book solution Economics. Oogonderzoek met een oogspiegel. Met de oogspiegel kunnen ophopingen van afvalstoffen (drusen) en vocht of bloed in het netvlies gezien worden. Drusen komen bij droge Maculadegeneratie, lekkende bloedvaatjes bij natte Maculadegeneratie

Bij deze vorm van LMD worden kleine gele afzettingen - drusen genoemd - gevormd onder de macula. Dit leidt tot 'verdunning en uitdroging' van de macula. De ernst van het centrale gezichtsverlies is rechtstreeks afhankelijk van de lokalisatie en de uitgebreidheid van deze verdunning van het netvlies door de drusen afvalstoffen achter het netvlies, ook wel drusen genoemd. Na verloop van tijd gaan deze afvalstoffen het netvlies beschadigen, waardoor het langzaam afsterft. Ook ontstaan er bij droge maculadegeneratie pigmentveranderingen in de onderste laag van het netvlies die de macula aantasten. De droge vorm va

Het netvlies (de retina) bevat de lichtgevoelige cellen van het oog en bekleedt de binnenzijde van de achterkant van het oog (zie Figuur 1). Maculadegeneratie is een aandoening van het centrale gedeelte van het netvlies, de gele vlek (macula lutea). De gele vlek is het middelpunt van het netvlies en heeft een doorsnede van ongeveer drie millimeter Maculadegeneratie is een aandoening van het centrale gedeelte van het netvlies, de macula lutea, of gele vlek. Vaak word maculadegeneratie 'slijtage' van het netvlies genoemd. Deze vorm begint als kleine bleekgele afzettingen, 'drusen' genoemd, die zich beginnen op te hopen in de macula Deze vorm begint als kleine bleekgele afzettingen, 'drusen' genoemd, die zich beginnen op te hopen in de macula. Het optreden van deze drusen gaat samen met vermindering van het aantal kegeltjes in de macula, waardoor het zien verslechtert. Dit is een sluipend en zéér langzaam verlopen Het netvlies is de lichtgevoelige laag in het oog. U kunt dit vergelijken met het vroegere filmrolletje in een (niet-digitaal) fototoestel. afzettingen (drusen) zich op te hopen in de macula. Door deze afzettingen vermindert het aantal lichtgevoelige cellen in de macula, waardoor het zien verslechtert

De droge vorm is de minst ernstige en de meest voorkomende vorm. Afvalstoffen (drusen) stapelen zich op in de macula en vormen daar kleine bleekgele afzettingen. Hierdoor ontstaat schade aan het netvlies, en het zicht wordt aangetast. Vaak zijn beide ogen in meer of in mindere mate aan gedaan. De droge LMD kan omslaan in een natte LMD Drusen van de oogzenuw is een erfelijke oogaandoening waarbij abnormale, bolvormige eiwitten en calciumzouten zich ophopen in de oogzenuw en daar progressief verkalken. Deze ophopingen zijn zichtbaar door de oogarts maar geven vaak geen of weinig symptomen, al is het toch mogelijk dat het gezichtsvermogen van de patiënt na verloop van tijd (plots) achteruit gaat

Macula pucker (litteken, plooien, rimpeling, vliesje) in

 1. De natte LMD ontstaat als bloedvaatjes achter de macula gaan groeien, waarbij vocht en bloed in ‐ of onder het netvlies terecht komt (daarom wordt dit 'natte' LMD genoemd). Deze lekkage beschadigt de lichtgevoelige cellen in het netvlies, wat een snelle en ernstige achteruitgang van het gezichtsvermogen veroorzaakt
 2. Drusen zijn kleine witte of gele afzettingen gevonden in een laag van het netvlies genoemd Bruchs membraan. Opgebouwd uit lipiden, een soort van vette eiwit, Drusen zijn de meest voorkomende vroege waarschuwing van droge leeftijdsgebonden maculaire degeneratie, een oogziekte die vaak leidt tot verlies van het gezichtsvermogen in die 65 jaar en ouder
 3. De perifere drusen onschadelijk, in tegenstelling Maca ccumuli pigment (pigment klomp, pigment motte) eilandjes zijn pigment die falen 2 mm brede equatoriale of mondeling omgeschreven. Werden gevonden in 26% retinale breekt als het lijkt er een tractie retinale pigment op het feit volgens sommige theorieën zou bezitten tractie netvlies naar aanleiding pigmentaire netvlies te bepalen
 4. Mogelijke dystrofie van het netvlies tijdens de zwangerschap bedreigt vrouwen met ernstige bijziendheid (boven 5-6 dioptrie), omdat de vorm van de oogbol wordt vervormd. En dit schept de voorwaarden voor de ontwikkeling van complicaties in de vorm van perifere vitreochorioretinale dystrofieën, die scheuren en losraken van het netvlies kunnen veroorzaken, vooral tijdens de bevalling
 5. intermediair Het netvlies heeft grote drusen. Tevens zijn pigmentveranderingen van het retinapigment epitheel waarneembaar. Dit pigmentlaagje is het buitenste laagje van het netvlies en ligt onder de kegels en staven. Soms is het centrale zien waziger en is meer licht of een vergroting nodig bij het lezen
 6. Wat is leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD)? Maculadegeneratie is een aandoening van het centrale gedeelte van het netvlies, de macula lutea,of gele vlek. Vaak wordt maculadegeneratie 'slijtage' van het netvlies genoemd. Zoals in een fototoestel de film de lichtgevoelige laag is, zo is het netvlies de lichtgevoelige laag van het oog

drusen - oog gezondheid - 202

 1. of meer zelfstandig te vinden, ook al mist men dan scherpte. De belangrijkste vormen van maculadegeneratie is: Deze vorm begint als kleine bleekgele afzettingen, 'drusen' genoemd, die zich beginnen op te hopen in de macula
 2. Bij natte LMD verloopt het verlies van het gezichtsvermogen sneller. De natte LMD ontstaat als bloedvaatjes achter de macula gaan groeien, waarbij vocht en bloed in - of onder het netvlies terecht komt. Bloed beschadigt de lichtgevoelige cellen in het netvlies, wat een snelle en ernstige achteruitgang van het gezichtsvermogen veroorzaakt
 3. Verder zal de oogarts de ogen bekijken met een oogspiegel om te ontdekken of er ophopingen van afvalstoffen (drusen) en vocht of bloed in het netvlies aanwezig zijn. Als er sprake is van vocht of bloed in het netvlies, gaat het om natte macula degeneratie
Ouderdoms-maculadegeneratie - Orthofyto - ColumnsMaculadegeneratie -- Oorzaak, Symptomen, Diagnose, Behandeling

Maculadegeneratie (Netvliesdegeneratie) - Aandoeningen

het netvlies zijn bijvoorbeeld bewegingen goed te onderscheiden. Denk dan aan het opmerken van een auto of fiets, die van rechts op je afkomt. ook wel 'drusen' genoemd. Het hoopt zich op in de macula. Het optreden van deze drusen gaat samen met vermindering van het aantal kegeltjes in de macula Drusen van de oogzenuw is een erfelijke oogaandoening waarbij abnormale, bolvormige eiwitten en calciumzouten zich ophopen in de oogzenuw en daar progressief verkalken. Het netvlies is het deel in het oog dat licht waarneemt. Retinopathie is de medische term voor schade. algemeenheid Maculadystrofie is een genetische, vaak erfelijke, oogziekte die verslechtering van de macula veroorzaakt. De macula is het centrale gebied van het netvlies, verantwoordelijk voor centraal zicht; als zijn gezondheidstoestand niet optimaal is - zoals in het geval van maculaire dystrofie - is het moeilijk om kleuren waar te nemen, te lezen, de details van een voorwerp vast te leggen.

Afwijkingen van het netvlies - Pierre Schauwvliegh

AMD manifesteert zich met geleidelijke veranderingen in pigmentatie van het netvlies en de ontwikkeling van vetafzettingen (drusen) in het centrale netvlies, de macula genaamd. Verlies van het centrale gezichtsvermogen kan optreden als gevolg van de progressieve verslechtering van het netvlies. Het centrale deel van netvlies (de macula) zorgt voor het waarnemen van kleine details (zie figuur). Dit wordt mogelijk gemaakt doordat in het centrum de grootste concentratie aan contrast- en kleurziencellen Deze vorm begint als kleine bleekgele afzettingen, 'drusen' genoemd, die zich ophopen in de macula Het netvlies Het netvlies is de lichtgevoelige laag van het oog, zoals de film in een fototoestel. Het centrale deel van netvlies ('macula') zorgt voor het waarnemen van kleine details. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat in het centrum de grootste concentratie aan contrast‐ en kleurzien cellen ('kegeltjes') aanwezig is Het centrale deel van netvlies (de macula) zorgt voor het waarnemen van kleine details. Zoals in een fototoestel de film of sensor de lichtgevoelige laag is, zo is het netvlies de lichtgevoelige laag van het oog. Vaak wordt maculadegeneratie 'slijtage' van het netvlies genoemd. Rokers krijgen vijf maal vaker maculadegeneratie dan niet-rokers

Maculadegeneratie - Alrijne ZiekenhuisOftalmološki Rječnik - Praxis Zeitz Franko Zeitz FachärzteOogzorg info | Plesman Optiek, Contactlenspraktijk enMaculadegeneratie – Oogkliniek

netvlies kunnen op deze manier ook worden opgespoord. Het onderzoek wordt gedaan om het beloop van een ziekte te volgen of om het effect van een behandeling te beoordelen. Bij de volgende oogheelkundige aandoeningen wordt er indien nodig een FAG gemaakt Maculadegeneratie (AMD of LMD) is een aandoening van het centrale gedeelte van het netvlies. Dit deel van het netvlies, de macula, zorgt voor het waarnemen van kleine details. Vaak wordt maculadegeneratie 'slijtage' van het netvlies of netvliesveroudering genoemd Zodra de diagnose is gesteld, is het de taak van de oogarts te vertellen om welke vorm van MD het gaat (droge of natte MD), de aandoening uit te leggen en informatiemateriaal mee te geven. Soms is verwijzing naar een academisch ziekenhuis noodzakelijk. Vragenkaartje met een aantal vragen die u b. Dit is het gevolg van de vorming van abnormale bloedvaten onder het netvlies. Deze bloedvaten veroorzaken een uitsijpeling van vocht en soms bloed dat het centraal zicht verstoord. Dit kan leiden tot littekenvorming in de macula. Het verlies van de gezichtsscherpte kan dan snel (enkele maanden) en zeer uitgesproken zijn. Oorzake 'Droge' LMD: er ontstaan kleine bleekgele afzettingen, 'drusen' genoemd, die zich ophopen in het centrale deel van het netvlies (de macula). Het ontstaan van deze 'drusen' gaat samen met vermindering van het aantal kegeltjes in de macula, waardoor het zien verslechtert

 • Tableau des verbes irréguliers français.
 • Jommeke frans.
 • Terrifier.
 • Who's dated whom.
 • Waterproof Eyeliner Kruidvat.
 • Taylorism meaning.
 • LG OLED55B6V specificaties.
 • Orange Twitter.
 • Film met Harrison Ford.
 • Neuhaus Antwerpen suikerrui.
 • Konijn inenten Groningen.
 • Veel dromen.
 • Bar entier Vertaling.
 • Bestuurbare helikopter HEMA.
 • Goedkoop Hotel Amsterdam Zuidoost.
 • A Vogel Pollinosan Forte.
 • Acetyl CoA cholesterol.
 • Champs Élysées restaurants.
 • Pony hartvormig gezicht.
 • Peta and pedro.
 • Bitter zout.
 • Club Nouvelle nieuwe foto's.
 • Mazda B2200 te koop.
 • Myhome Interhome.
 • Eigenschappen gynaecoloog.
 • Specialisatie chirurgie duur.
 • Mad Dog 357 kopen.
 • Ramses 2 doodsoorzaak.
 • Vuuropaal ring.
 • Zelf decoratie maken met hout.
 • Vergoeding overmatig zweten VGZ.
 • PDF ondertekenen met eID.
 • Gemarineerde seitan.
 • Voorwoord stageverslag.
 • Bureau brabant vught.
 • Minoan Lines 2020.
 • Staking Frankrijk vandaag.
 • Militaire fysieke training.
 • Dirk van de Broek Openingstijden kerst.
 • KeepCup bedrukken.
 • Asbest onderdak verwijderen prijs.