Home

Schooldossier onderwijsinspectie

Welkom. Welkom op het Internet Schooldossier van de Inspectie van het Onderwijs. Als u een gebruikersnaam heeft ontvangen en een wachtwoord heeft aangemaakt, kunt u zich met deze gegevens hieronder aanmelden Vanaf 15 oktober melden scholen die tijdelijk moeten sluiten vanwege het coronavirus zich bij het meldpunt van de inspectie. U vindt het meldpunt in uw Internet Schooldossier

Welkom - Inspectie van het Onderwijs - Internet Schooldossier

 1. Homepagina van Internet Schooldossier. Vanwege onderhoudswerkzaamheden is Tangelo momenteel niet bereikbaar
 2. De reserves van schoolbesturen nemen opnieuw toe, vaak tot meer dan nodig is. Dat toont de Financiële Staat van het Onderwijs 2019. Besturen moeten beleid maken om bovenmatige reserves nu echt aan onderwijs te besteden, vindt de inspectie
 3. Zoek en vind rapporten en oordelen over scholen en besturen. Scholen op de kaart. Op de website scholenopdekaart.nl vindt u uitgebreide informatie over basisscholen en middelbare scholen. U ziet per school onder andere cijfers en feiten over het schooladvies en de plaatsing in het vervolgonderwijs, het aantal leerlingen van de school en hoe ouders de school waarderen
 4. Als u iets wilt melden over een school of onderwijsinstelling, dan kunt u dat hier doen. U kunt uw melding naar ons sturen via het contactformulier. Als u uw melding liever eerst wilt bespreken kunt u ook bellen naar het Loket van de inspectie, via het nummer: 088-669 60 60. Bent u verbonden aan een school en wilt u melding maken van een sluiting van de school of een locatie vanwege het.

Meldpunt schoolsluiting Onderwerp Inspectie van het

De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. Bekijk de toezichtresultaten Tips voor bezoek van de onderwijsinspectie. Door Nina Khalil Posted on april 20, 2015. Jaarverslagen en andere gegevens die de school inlevert in het schooldossier neemt de inspecteur achter zijn bureau door. De inspecteur velt dus op papier al een oordeel over de staat van de school Vanaf 1 augustus 2016 hanteert de Onderwijsinspectie een nieuw model om de onderwijsresultaten van een school te berekenen. Het verschil SE-CE blijft wel zichtbaar in de afgeschermde overzichten in het Internet Schooldossier. Absolute in plaats van relatieve normen Deze vestiging is onderdeel van een school met 6 vestigingen. Bestuur: Stichting Landstede Aantal scholen: 6; Kwaliteitszorg en ambitie: Voldoende Financieel beheer: Voldoend

Gegevens die de school nodig heeft voor de begeleiding van uw kind of voor de Onderwijsinspectie mogen niet worden verwijderd. U heeft toestemming ingetrokken. U heeft bijvoorbeeld toestemming gegeven om foto's van uw kind op facebook te plaatsen, maar wilt dat niet meer De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van samenwerkingsverbanden. Zo controleert de inspectie of samenwerkingsverbanden aan de wet voldoen Heb je een klacht over de onderwijsinspectie? Heb je een klacht over de onderwijsinspectie, bijvoorbeeld over het uitgebrachte advies of het functioneren van een onderwijsinspecteur tijdens de doorlichting? Bezorg ons die dan via meldpunt.onderwijsinspectie@vlaanderen.be. Contact Er is nu een officieel meldpunt voor scholen die dicht moeten vanwege een uitbraak van het coronavirus. Op het Internet Schooldossier van de Onderwijsinspectie kunnen scholen, ook als ze de.

Het Internet Schooldossier maakt gebruik van cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de site en helpen ons inzicht te krijgen in het gebruik van de site Informatie over het Internet Schooldossier Ik kan niet meer inloggen. Als u eerder toegang had tot het Internet Schooldossier, en u maakte daarbij gebruik van een Entree wachtwoord, dan dient u een nieuw account te laten aanmaken

Bestuur 'De Haagse Scholen', stg. voor primair & spec. openb. onderw, 2521 EN 's-Gravenhage: Islam. Stg. Ned. Ond. en Opv.- ISNO, Yunus Emre Den Haag, 2521 AV 's-Gravenhage: LEV Scholengroep West- Nederland (LEV-WN), 2401 LL Alphen aan den Rijn Laurentius Stichting voor Kathol Informatie schooljaar 2018-2019. Welke instellingen worden doorgelicht in 2018-2019? pdf bestand Hier vind je de lijst met scholen, doorlichtingseenheden die doorgelicht worden tijdens P01 ( 17/9 tot 23/9) (248 kB); pdf bestand Hier vind je de lijst met scholen, doorlichtingseenheden die doorgelicht worden tijdens P02 (1/10 tot 7/10) (240 kB); pdf bestand Hier vind je de lijst met scholen.

Internet Schooldossier Wachtwoord herstel Als u hieronder uw gebruikersnaam invult, sturen we een e-mailbericht aan het bij de gebruikersnaam behorende e-mailadres met een hyperlink om uw wachtwoord opnieuw in te stellen onderwijsinspectie.be is een officiële website van de Vlaamse overheid. uitgegeven door Onderwijsinspectie. Contacteer ons. Het ministerie van OCW en het onderwijsveld hebben afgesproken om tijdelijke schoolsluiting, vanwege het coronavirus, landelijk te registreren. Hiervoor is per 15 oktober een meldpunt ingericht. Deze is ingebed binnen het Internet Schooldossier op de website van de Inspectie van het Onderwijs. De informatie is erg belangrijk om zicht te houden op de continuïteit van.. publicaties.onderwijsinspectie.nl In het themaonderzoek verkorte opleidingen in het mbo lag de focus op niet-bekostigd onderwijs Het onderwijsproces bij de onderzochte opleidingen is kwalitatie Vandaag worden de indicatoren van het Onderwijsresultatenmodel inzichtelijk gemaakt op zoekscholen.onderwijsinspectie.nl.Afgelopen week kon u deze resultaten en de achtergrondinformatie al inzien in uw Internet Schooldossier (ISD).. Vanaf januari heeft Vensters de Onderwijsresultaten berekend en getoond op basis van de 1-oktobertelling

Het bestuur maakt ook melding als de school of locatie weer opengaat. Als een klas in quarantaine moet vanwege een besmetting, hoeft dit niet te worden gemeld. U vindt het meldpunt in uw Internet Schooldossier op de website van de inspectie. Kinderopvang open. De kinderopvang voor kinderen van 0-4 is vanaf 8 februari weer open (V)so-scholen mogen zelf hun monitorgegevens aanleveren aan de inspectie via het Internet Schooldossier. Hiervoor geldt dat het bestuur per school de geaggregeerde monitoringsgegevens (dus: op schoolniveau; niet te herleiden tot een kind) uploadt onder het documenttype 'Veiligheidsmonitor' U vindt het meldpunt in uw Internet Schooldossier op de website van de inspectie. Het registreren van een melding kost hooguit een paar minuten tijd. De registratie is erg belangrijk om zicht te houden op de continuïteit van onderwijs en maatregelen voor te bereiden als dat nodig is

Inspectie van het Onderwijs - Internet Schooldossier

 1. Scholen en besturen kunnen vanaf deze maand (oktober) hun tussentoetsgegevens 2012 zien in het Internet Schooldossier (ISD) op de website van de Inspectie van het Onderwijs. De eindtoetsen waren al vóór de zomervakantie beschikbaar. Met deze gegevens kunnen scholen hun eigen score en ontwikkeling in de gaten houden
 2. De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs, of scholen voldoen aan de wet- en regelgeving en of ze hun financiën op orde hebben. De inspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs op basis van voorschriften in de verschillende onderwijswetten en aan de hand van andere aspecten van kwaliteit, zoals het didactisch handelen
 3. Als je school hiermee akkoord gaat, moet dit doorgegeven worden aan de onderwijsinspectie. Ook moet je school deze aanpassing vermelden in je schooldossier. Vrage
 4. Welkom bij de opleiding Nieuwigheden aan het begin van schooljaar 2020-2021. Op deze pagina vind je informatie terug over wijzigingen aan de onderwijsregelgeving die tijdens schooljaar 2020-2021 van belang zijn voor secretariaatsmedewerkers

Inspectie van het Onderwijs Inspectie van het onderwij

Nieuw portaal Onderwijsinspectie. De Inspectie van het Onderwijs, een onderdeel van het Ministerie van OCW, maakte recent een nieuwe versie beschikbaar van het Internet Schooldossier. Doel van de omgeving. Deze online omgeving faciliteert de interactie tussen het onderwijsveld en de Inspectie 9 De schorsing wordt via het internet schooldossier gemeld aan de onderwijsinspectie. 10 De school draagt zorg voor passend schoolwerk voor de leerling voor de duur van de schorsing. 11 De leerling wordt in de gelegenheid gesteld om toetsen, repetities en overhoringen die tijdens de schorsingsperiode worden gemist (alsnog) te maken Ook tijdens de coronacrisis is het belangrijk dat kinderen onderwijs blijven krijgen. Door actief te monitoren kunnen scholen, sectororganisaties en het ministerie tijdig knelpunten signaleren en maatregelen nemen als dit nodig is. Tijdelijke sluitingen In november zijn vanwege corona-besmettingen 40 vestigingen van middelbare scholen tijdelijk gesloten. Dat is 2,4 procent van de 1.653. Tips voor bezoek van de onderwijsinspectie . 20 april 2015 Geschreven door Martin de Haan. Hoe bereidt u een Jaarverslagen en andere gegevens die de school inlevert in het schooldossier neemt de inspecteur achter zijn bureau door. De inspecteur velt dus op papier al een oordeel over de staat van de school AGODI werkt voor het basisonderwijs, het secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs en de centra voor leerlingbegeleiding. Daarnaast voert AGODI ook taken uit voor het volwassenenonderwijs en voor de ambtenaren van de Vlaamse Gemeenschap

schooldossier.owinsp.nl Afkomstig van . Welkom - Inspectie van het Onderwijs - Internet Schooldossier. Hier kunt u inloggen in het ISD. Bewaard door Dorien Felten. 1. Genealogie Staafdiagram Wetenschap Logo's Museum Nederland Nederlands Zaden Vanaf 1 september 2020 verlaagt de aanvang van de leerplicht in België van zes jaar naar vijf jaar. Tijdens het schooljaar 2020-2021 zijn alle kinderen en jongeren die werden geboren in de kalenderjaren 2003 tot en met 2015 leerplichtig toegevoegd dat bij het examen spreiden over tijdvak 1 en 2 toestemming van de onderwijsinspectie niet nodig is. In paragraaf 9.3 is opgenomen dat de leerling met TOS gebruik mag maken van verklanking bij de centrale examens. Kandidaten met een beperking | centrale examens en rekentoets vo 201

Onderwijsinspectie - Voortgezet onderwijs 2e editie schooljaar 2018/2019 22 mei 2019 De staat van het voortgezet onderwijs aanvraag voor 1 juni binnen is via het formulier in het Internet Schooldossier. Op de webpagina Praktijkonderwijs: aanvraag verlenging verblijfsduur vindt u meer informatie Wij beheren het schooldossier en verstrekken daarover inlichtingen. Elke school heeft een vaste contactpersoon voor het beheer van het schooldossier. Deze dossierbeheerder vormt samen met zijn/haar collega's een schoolbeheerteam. De controles in de scholen gebeuren door het verificatieteam, elke school heeft daarvoor ook één contactpersoon

Een voorstel tot aanmeldingsprocedure in het basisonderwijs. Een LOP, een schoolbestuur of meerdere schoolbesturen samen kunnen voor de organisatie van een aanmeldingsprocedure voor het basisonderwijs een voorstel tot aanmeldingsprocedure indienen bij de commissie inzake Leerlingenrechten U bevindt zich hier: Inspectie van het Onderwijs Niet gevonden. Service. Zoek en vergelijk Contac Formulieren Onderwijsinspectie. In het nieuwe Internet Schooldossier van de Inspectie van het Onderwijs is een drietal complexe formulieren gerealiseerd met de formulierenapplicatie Orbeon

Inspectierapporten scholen, besturen en instellingen

 1. Hiervoor is per 15 oktober een meldpunt ingericht binnen het Internet Schooldossier op de website van de Inspectie van het Onderwijs. Aangezien je voor deze groep leerlingen ook geen verzuimmelding hoeft te doen bij de leerplichtambtenaar, zal de onderwijsinspectie met deze groep leerlingen ook soepel omgaan
 2. onderwijsinspectie.nl De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. Bekijk nieuws en overzichten | Inspectie van het onderwij
 3. De gemeenteschool Klavertje Vier in Keiem heeft van de Vlaamse regering zijn definitieve erkenning gekregen. De onderwijsinspectie gaf na de doorlichting een positief advies zodat ze in aanmerking komt voor subsidies. Nochtans had gemeenteraadslid Kurt Vanlerberghe (SP.a-open) vorig jaar nog het Diksmuids stadsbestuur beschuldigd van subsidiefraude. Slechts door het verplaatsen van de brievenbu
 4. isd.owinsp.nl De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs Bekijk nieuws en overzichten Inspectie van het onderwij
 5. 3. De directeur meldt een voornemen tot verwijdering direct via het internet schooldossier (ISD) aan de onderwijsinspectie. 4. Over het voornemen tot verwijdering kan, alvorens melding te doen, overleg plaatsvinden met de school toegewezen (contact)inspecteur onderwijs. 5

Meldpunt inspectie Onderwerp Inspectie van het onderwij

In november hebben 28 scholen in het primair onderwijs hun deuren moeten sluiten vanwege het coronavirus, blijkt uit de eerste rapportage van het Meldpunt tijdelijke schoolsluiting van de Inspectie van het Onderwijs. In totaal kent het primair onderwijs 7358 vestigingen, het gaat daarmee om 0,4% van het aantal scholen. De meeste leerlingen die thuis zaten vanwege ee Meldpunt schoolsluiting vanwege corona 16 oktober 2020 Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het onderwijsveld hebben afgesproken om tijdelijke schoolsluiting in het primair (voortgezet) speciaal onderwijs vanwege het coronavirus landelijk te registreren Als het bestuur dit doet tussen 1 augustus en 30 september 2018 via het Internet Schooldossier (ISD), dan biedt de inspectie de garantie dat de school voor de sluiting van de aanmeldingsperiode Excellente Scholen 2019 weet of zij de waardering Goed krijgt. Vragen: excellentescholen@onderwijsinspectie.nl of telefoon 088-669 60 60.

Video: Formulieren Onderwijsinspectie CM Pr

Antwoorden. Internet Schooldossier | Inspectie van het onderwijs www.onderwijsinspectie.nl. Het Internet Schooldossier (ISD) is de beveiligde online omgeving van de inspectie voor scholen en besturen. In het ISD kunnen scholen documenten aanleveren voor de inspectie, meldingen doorgeven en vragenlijsten invullen kennis via het Internet Schooldossier. 3.Bij bezwaar: De ouders worden in de gelegenheid gesteld te worden gehoord. In een gesprek worden oplossingsmogelijkheden verkend, waarbij de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de opvang van de leerling op de school aan de orde kome Goedkope PlayStation 3 console kopen? Groot aanbod Tweedehands PS3 consoles met 100% garantie voor scherpe prijzen | Kijk snel op de site

Aanpak na de herfstvakantie 2020-2021 - Onderwijsinspectie

Protocol schorsing / gedwongen schoolwisseling . Een schorsing vindt plaats, omdat de leerling zodanig wangedrag vertoont, dat de leerling gedurende enige tijd niet in het gebouw te handhaven is 1 Servicedocument mbo-aanpak coronavirus COVID-19 versie 5.0 d.d. 11 november 2020 Inleiding Samen met de Richtlijnen mbo (versie 3.0) geeft dit servicedocument alle1 mbo-scholen een richtsnoer om de kwaliteit van het mbo-onderwijs zo goed mogelijk in te vullen tijdens d onderwijs (waaronder CumLaude, het Internet Schooldossier, Vensters/Scholen op de Kaart, DUO-prognosemodellen) en kunt goed werken met de standaardprogramma's van Office 365. • Je kent de wet- en regelgeving in het voortgezet onderwijs en het actuele onderzoekskader van de Onderwijsinspectie. onderwijsinspectie (via het formulier op het internet schooldossier) en stuurt hen een kopie van de brief aan de ouders/de voogd. 10. Het bestuur neemt na indiening van een bezwaar door ouders/de voogd binnen 4 weken een besluit of zij vasthoudt aan de verwijdering. Wanneer ook de Geschillencommissie i van langer dan één dag worden altijd door ons gemeld bij de onderwijsinspectie in het 'Internet Schooldossier' en geregistreerd in het logboek van de leerling. Eén van de onderstaande incidenten kan onmiddellijk leiden tot een schorsing: • Fysiek geweld tegen personeel • Fysiek geweld tegen medeleerlinge

Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie) Contact

1 Verslag van werkzaamheden en managementrapportage kwaliteitsbeleid Verslagjaar (gedeponeerd in het Internet Schooldossier (ISD) onder Brin 29RH) Inleiding. Rescue Nederland Groep streeft naar kwaliteitsbewustwording in alle geledingen en naar continue verbetering van haar processen. Dit verslag kan gezien worden als een verantwoording over het gevoerde beleid op het gebied van. Het Internet Schooldossier (ISD) Aanpassingen en hulpmiddelen die de kandidaat zijn toegestaan (de standaard aanpassingen en de aanpassingen met goedkeuring van het CvTE) dienen door de examensecretaris te worden gemeld bij de Inspectie van het Onderwijs via het Internet Schooldossier (ISD) owinsp.nl De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs Bekijk nieuws en overzichten Inspectie van het onderwij Examenreglement 2020-2021 Het Baken Almere vs21-09-2020 3 Examenreglement cursusjaar 2020/2021 Inleiding Rondom de examens zijn er diverse voorschriften en regelingen noodzakelijk

Toezichtresultaten Onderwijsinspectie

luchthaven arlanda hotel wat is beter margarine of roomboter logo lezen schrijven. aankomst koln bonn. iets leuk doen verliezen vertaling engels leonard bramer besnijdenis papier vullen bij een conon printer vr bril computer voorbeeld volmacht vertegenwoordigin Vanaf 1 augustus 2018 zijn er meer mogelijkheden voor vermindering van de onderwijstijd voor leerlingen die vanwege lichamelijke en/of psychische redenen niet volledig naar school kunnen. School kan, met instemming van ouders, een aanvraag hiervoor indienen bij de onderwijsinspectie schooldossier (ISD **) is opgenomen. 2. Verwijdering (ordemaatregel) Bij het zich meermalen voordoen van een ernstig incident dat ingrijpende gevolgen heeft voor de veiligheid en/of de onderwijskundige voortgang van de school, kan worden overgegaan tot het voornemen van verwijdering en definitieve verwijdering .. Contacteer on Onderwijsinspectie: 'Dit komt deels door de oplopende ongelijkheid die de Onderwijsinspectie het jaar daarvoor al signaleerde. Dat is namelijk het verslag dat in het schooldossier van je kind terecht komt. Stuur deze correctie in cc naar alle gesprekspartners van die afspraak

Tips voor bezoek van de onderwijsinspectie - itslearning

zoekscholen.onderwijsinspectie.nl (website met inspectierapporten en -oordelen) Voor het Internet Schooldossier, de website voor schoolbestuurders en schoolleiders, zijn de eerste maatregelen genomen. U leest ze terug in deze toegankelijkheidsverklaring Samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs die voor de komende jaren hun ondersteuningsplan vaststellen, móeten dat voor 1 mei aanstaande bij de Inspectie van het Onderwijs inleveren. Uitstel is niet mogelijk! Samenwerkingsverbanden stellen minstens eens in de 4 jaar een ondersteuningsplan vast en sturen dit voor 1 mei voorafgaand aan het eerste schooljaar waar het plan betrekking.. De onderwijsinspectie hoeft hiervoor geen toestemming te verlenen. Wel moet de directie de aanpassingen bij de inspectie melden en onderbouwen op basis van het dossier van de leerling. In artikel 55 van het eindexamenbesluit staat dat dit 'zo spoedig mogelijk' moeten gebeuren; een exacte termijn wordt niet genoemd Mijn Onderwijs voor directies en administraties is jouw persoonlijke en beveiligde website met: Gegevens en informatie over en voor je onderwijsinstellin Aanwezigheid, verlof en verzuim. Alle lesdagen op Reggesteyn beginnen om 8.00 uur en eindigen om 16.30. Binnen deze uren kunnen de roosters worden ingevuld en dienen leerlingen beschikbaar te zijn voor schoolwerk, extra lessen en evt. inhaalwerkzaamheden

Onderwijsresultatenmodel - VO-raa

Onderwijsinspectie Postbus 2730 3500 GS Utrecht. Schorsing van de schorsing en de redenen daarvoor als de schorsing langer dan een dag duurt via een formulier dat in het internet schooldossier (ISD) is opgenomen Afspraak maken, digitaal loket, gemeenteraad, nieuws en contact met gemeente Houten. Regel het snel via de website Website onderwijsinspectie.nl: Een leerling die is geschorst, kan geen normale lessen volgen, maar de school blijft verplicht de leerling Melding inspectie via Internet Schooldossier. • Een schorsing van langer dan één dag, wordt ook altijd gemeld aan de bestuurder van d

Zoek en vergelijk Thomas a Kempis College

(waaronder CumLaude, het Internet Schooldossier, Vensters/Scholen op de Kaart, DUO-prognosemodellen) en kunt goed werken met de standaardprogramma's van Office 365. • Het is een pré als je bekend bent met de wet- en regelgeving in het voortgezet onderwijs en het onderzoekskader van de Onderwijsinspectie. Wat ga je doen In paragraaf 2.4.1 is een aanpassing gedaan betreffende de aanvraag van de daisy audio-cd met oude examens om te oefenen. Deze zijn via de klantenservice van Dedicon aan te vragen. Daarnaast is in paragraaf 8.2 toegevoegd dat bij spreiding van het examen over tijdvak 1 en 2 geen toestemming van de onderwijsinspectie nodig is 4. De directeur meldt de schorsing bij de onderwijsinspectie als de schorsing langer duurt dan 1 dag via een formulier dat in het internet schooldossier (ISD) is opgenomen. 5. De schorsing bedraagt maximaal één week. De termijn is zo gekozen dat in het ernstigste geval d

ABC van Inspectie 2

onderwijsinspectie wanneer hun opbrengsten achterblijven. ingezien in het digitale schooldossier bij de inspectie. Als het bovenbouwrendement vooral achterblijft doordat relatief veel leerlingen zakken voor het examen, is de kans groot dat de school ook ee www.onderwijsinspectie.nl. Duur schorsing. Een school voor voortgezet onderwijs mag leerlingen maximaal 1 aaneengesloten week schorsen. Duurt de schorsing langer dan 1 dag? Dan moet het schoolbestuur ons op de hoogte brengen. Dit gaat via het meldingsformulier schorsing en verwijdering in het Internet Schooldossier van de school

Recht op inzage leerlingdossier - Ouders & Onderwij

Het toezicht op de verzuimregistratie door scholen, ligt per 1-1-2012 bij de onderwijsinspectie. In Nijmegen houdt de leerplichtambtenaar een schooldossier bij. In het schooldossier legt de leerplichtambtenaar het verzuimbeleid van de school, zijn aanbevelingen en zijn bevindingen bij rechtmatigheidscontroles vast Het schoolplan wordt opgenomen in het schooldossier (inspectie). De Fontein beoogt met het schoolplan voor de periode 2020 Naast het wettelijk kader is er ook het toezichtkader van de onderwijsinspectie. Hieronder vallen ondermeer de indicatoren op het gebied van kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur. Voor de volledige tekst verwijzen we. Bij schorsing langer dan één dag zal ook de onderwijsinspectie (via het internet schooldossier, ISD) en de ambtenaar leerplicht op de hoogte worden gesteld. Op de eerste schorsingsdag zal er een gesprek plaatsvinden met de ouders en een lid van het managementteam van de school

Dit is een fictief voorbeeld van een schooldossier bij het rapporteren van de doorstroomgegevens. Flowchart onderzoekontwikkeling in de school. Op 12 april is tijdens het congres van de Onderwijsinspectie de publicatie 'Staat van de schoolleider' gepresenteerd,. - onderwijsinspectie op de hoogte stellen via meldingsformulier in internet schooldossier inspectie 1 Schorsen = ontzeggen toegang tot de lessen of tot de school. bijv. d.m.v. huiswerkopgaven en nakijken. - centrale directie informeren 3 schorsing met voornemen tot. betrokken en geïndiceerd behandeling in gang is gezet) à ☐ Aanvraag Onderwijsinspectie via ISD3 à ☐ Aanmelding SWV 1 Bewijsstuk waaruit blijkt op welke grond en gedurende welke tijd/periode de leerling afwezig is (bijv. oproep of afspraak arts/psycholoog of verslag van een MDO waarbij een deskundige aanwezig is) Verklaring. Inspectie van het Onderwijs streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Internet Schooldossier.. hoofddomein Bereikbaar voor vragen en signalen Het Loket Onderwijsinspectie beantwoordt vragen van scholen, besturen, ouders en andere belangstellenden over bijvoorbeeld ons toezicht, onze website of het Internet Schooldossier (ISD). In 2015 hebben we ongeveer 8.150 e-mails beantwoord. In 2014 waren dat er 8.100 De melding is NIET een vraag om toestemming maar is een handeling om aangepaste examinering te kunnen monitoren. Meldingen in het kader van artikel 55 Eindexamenbesluit VO (kandidaten met een beperking) dienen zo spoedig mogelijk te worden gedaan in het Internet Schooldossier (ISD) van de Inspectie van het Onderwijs

 • Rente Europa.
 • Desigual online.
 • Wat kost duiken in Egypte.
 • Minecraft hacks wurst.
 • Zwanger stress werk.
 • B&B Piemonte Nederlanders.
 • Pasfoto Leeuwarden.
 • Palmaers Verhuur.
 • Duel Links Deck builder.
 • Malibu pineapple breeze.
 • Goedkoopste koophuizen in Nederland.
 • Apintie TV LIVE streaming.
 • Roller kaufen.
 • Kijkshop Den Bosch.
 • Elise Mertens wiki.
 • Gorgoon koraal.
 • Ooh Baby Please Don T Go.
 • Sierlijsten op deur maken.
 • Verschil pepermunt en Marokkaanse munt.
 • Nagel glitter poeder aanbrengen.
 • Oude naaimachine inleveren.
 • Are G Shock worth it?.
 • Dierenmishandeling.
 • Antibes.
 • Hoe worden deze meetgegevens gebruikt om het weer te voorspellen.
 • Weer Izmir.
 • Intercellulaire communicatie.
 • Mooiste dorpjes Ierland.
 • Demoon in huis.
 • Dageraadplaats restaurant.
 • Elisa Lam tumblr.
 • Cheesecake, no bake.
 • Antihistaminica tegen rosacea.
 • Wat is het symbool van münchen?.
 • Lalalab Calendar.
 • Koolhydraatarm dessert.
 • Koivijver met raam.
 • Philips HR2095 beker.
 • Silverlit exost rc 360 cross stuntcar roze bestuurbare auto.
 • Plafondlamp spots.
 • US Basic fleece vest.