Home

Assyrië

De Assyriërs, ook bekend als Suraye, Arameeërs, Chaldeeërs en Syrische christenen, zijn een etnische groep uit het huidige Irak, Iran, Syrië, en Turkije. De Assyriërs zijn een semitisch volk en voornamelijk oosterse christenen, verdeeld over verschillende oosterse kerken. Ze spreken en schrijven in verschillende dialecten van het Syrisch. In die taal, welke is voortgekomen uit het Aramees, noemen ze zichzelf Suraye - een ethno-religieuze benaming die 'christen' betekent. In het jaar 740 voor onze jaartelling veroverde Assyrië de hoofdstad van het noordelijke koninkrijk Israël, Samaria, en voerde de inwoners ervan in ballingschap weg. Acht jaar later viel Assyrië Juda binnen ( 2 Koningen 18:13 ) Assyrië is lange tijd een belangrijke stadstaat geweest. De stad van deze stadstaat heette Assoer, vernoemd naar de belangrijkste god van de Assyriërs. Assoer is ook waar de naam Assyrië vandaan komt. Assoer werd rond 2600 voor Christus gebouwd. De inwoners veroverden al gauw het omringende land en vormden een stadstaat Het Assyrische rijk of Assyrië of Assur was een oud Aziatisch rijk aan de rivier Tigris, een van de grote rijken in de antieke wereld.Het bestond tussen 2000 - 612 v.C. Een groot deel van Israël (tien stammen) is na de val van Samaria (722 v.C.), hoofdstad van het rijk der tien stammen, in ballingschap naar Assyrië weggevoerd. Het Assyrische rijk bezweek in de 7e eeuw vóór Chr. voor de. Stichting Assyrië Nederland is een onafhankelijke organisatie die informatie geeft over onderwerpen die betrekking hebben op Nederlandse Assyriërs, het Assyrische vraagstuk en hun vaderland Assyrië

Assyrië Groot rijk in het huidige Midden Oosten (2000 - 612 v.Chr.), door de Assyriërs veroverd vanuit de in Mesapotamie gelegen havenstad Assoer. De hoofdstad van Assyrië werd steeds verplaatst als de veroveraars weer een nieuwe stad hadden ingenomen Het Assyrische rijk of kortweg Assyrië was een rijk dat bestond tussen 2000 v.Chr. en 612 v.Chr..De Assyriërs veroverden het rijk vanuit hun kerngebied rond de stad Assur (of Assoer) in Mesopotamië.Op het hoogtepunt van hun macht besloeg het rijk Mesopotamië, Palestina en (gedurende een korte periode) zelfs Egypte The name Assyria originates with the Assyrian state's original capital, the ancient city of Aššur, which dates to c. 2600 BCE — originally one of a number of Akkadian -speaking city-states in Mesopotamia. In the 25th and 24th centuries BCE, Assyrian kings were pastoral leaders Assyrië kende haar oorsprong met de stadstaat Ashur, in de eerste helft van het tweede millennium v.Chr. Na Ashur werd Kalhu het Bijbelse Nimrud, de hoofdstad en bleef Ashur enkel nog voortbestaan als het religieuze centrum Assyrië in de profetieën. Assyrië werd vermeld in de profetie die omstreeks 1473 v.G.T. door Bileam werd geuit . Talrijke verwijzingen naar Assyrië zijn in de profetieën van Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Micha, Nahum, Zefanja en Zacharia te vinden

Uitleiding Assyrië. Assyrië heeft zes eeuwen de hegemonie gevoerd in Mesopotamië. Zoals hiervoor is aangegeven, waren er tijden van verval en donkerte en tijden van bloei en macht. Er was voortdurend beweging en ontwikkeling, maar ook altijd strijd. Dit ging veelal gepaard met wreedheid Assyrië was gelegen in het bergachtige noorden van Mesopotamië in de omgeving van de rivier de Tigris en werd in de historische tijd bewoond door een Semitische taal sprekende bevolking. Het land is klimatologisch en geografisch scherp van Babylon gescheiden en het is ruw, regenachtig en koel

Assyriërs (volk) - Wikipedi

Assyrië in de Bijbelse geschiedenis Een boek waarop u

 1. Wat Assyrië beoogde met het deporteren en vermengen van volken was het creëren van een homogene staat. Daarnaast was er een economisch doel. Zo werd de elite - vakmensen, soldaten, geleerden - niet naar een afgelegen provincie, maar naar het Assyrische kerngebied gestuurd, bijvoorbeeld naar Nineveh
 2. Sinds de val van Assyrië tot op heden is dit volk onderdrukt, vervolgd en uitgemoord. Onder de heerschappij van de Mongolen (eind 14de eeuw) zijn honderdduizenden Assyriërs om het leven gebracht. In deze periode gingen talloze kerken en.
 3. Assyrië. Assyrië (akkadisch aššur, grieks Ἀσσυρία) is de naam van een land, dat zijn centrum had in een gebied tussen de Tigris en de Boven Zab en in de 8/7e eeuw uitgroeide tot een wereldrijk. Het is genoemd naar de oudste hoofdstad Assur, gelegen aan de westelijke oever van de Tigris.Aan de oostelijke oever, tegenover Mosul ligt de grote puinheuvel (Qujungik) van de laatste.
 4. Desondanks liet Urzana zijn koninklijke rolzegel maken door de beste zegelsnijders uit Assyrië. Urzana koos voor een tafereel van een gevleugelde genius die met twee struisvogels strijdt. Hij liet er bovendien een inscriptie aan toevoegen. Het is mogelijk dat Urzana struisvogels had gezien in de koninklijke dierentuinen van Assyrië
 5. Assyrië. Groot rijk in het huidige Midden Oosten (2000 - 612 v.Chr.), door de Assyriërs veroverd vanuit de in Mesapotamie gelegen havenstad Assoer. De hoofdstad van Assyrië werd steeds verplaatst als de veroveraars weer een nieuwe stad hadden ingenomen
 6. Assyrië, Israël en de Bijbel. In de Bijbel komt het Assyrische rijk vooral voor als aartsvijand van Israël. In de achtste eeuw voor Christus voeren de Assyriërs de bewoners van het noordelijke rijk Israël mee in ballingschap
 7. De Heer straft Assyrië De koning van Assyrië is ongehoorzaam. 5 De Heer zegt tegen de koning van Assyrië: 'Het zal slecht met je aflopen! Ik heb jou gebruikt om mijn volk te straffen. Want ik was kwaad op hen. 6 Ik heb jou en je leger gestuurd, want mijn volk doet slechte dingen

Assyrië - Wikikid

 1. In het oude Assyrië heetten ze ša-rēši, wat zoiets wil zeggen als degene die staat bij het hoofd. Dat hoofd kan letterlijk worden gelezen en kan dan betekenen dat de man - u mag hier zelf een flauwe grap maken - heel dicht bij de vorst staat: hij is het oog des konings , hij heeft het oor van de heerser, hij verneemt alles uit de mond van de monarch zelf
 2. Bekijk onze assyrië selectie voor de allerbeste unieke of custom handgemaakte items uit onze shops
 3. Ontdek de perfecte stockfoto's over Assyrië en redactionele nieuwsbeelden van Getty Images Kies uit premium Assyrië van de hoogste kwaliteit
 4. 17 De koning van Assyrië stuurde de tartan,* de rabsa̱ris* en de ra̱bsake* met een groot leger vanuit La̱chis+ naar koning Hizki̱a in Jeruzalem.+ Ze rukten uit naar Jeruzalem en stelden zich op bij de waterleiding van de Bovenvijver, aan de hoofdweg naar het veld van de wasman.+ 18 Toen ze een gesprek met de koning eisten, kwamen hofmeester E̱ljakim,+ de zoon van Hilki̱a, secretaris.
 5. Het land en het volk van Assyrië heeten bij de Hebreën Assur, evenals bij de Assyriërs zelf. In het Oude Testament ontmoeten we den naam reeds in de beschrijving der paradijsrivieren (Gen. 2 :14).. En de volkerentafel (het overzicht der nakomelingen van Noachs zonen) doet ons zien, dat de oorsprong van het Assyrische rijk samenhing met dien van het Babylonische (Gen. 10:8—12)
 6. Glazed brick panel with the god Aššur. The word Assyria is derived from mât Aššur, which means the country of Aššur, Aššur being the deified capital of a kingdom between the rivers Tigris and Little Zab. The western part of Assyria consists of an alluvial plain, where irrigation enables agriculture; in the eastern part, the foothills of the Zagros, there is sufficient rainfall
 7. Assyrië na de val Tussen 614 en 609 v. Chr. wordt Assyrië door de Meden en de Babyloniërs geplunderd. De grote steden worden platgebrand en de Assyriërs gaan zich in dorpen vestigen. In de daarop volgende eeuwen spelen de Assyriërs op politiek gebied geen rol van betekenis meer, al lijken ze zich wel bewust te blijven van hun identiteit

Assyrische rijk - Christipedi

Assyrië (2) Confrontatie . Achab . De eerste confrontatie tussen Assyrië en Israël vond mijns inziens plaats tijdens het koningschap van koning Achab. Uit Assyrische gegevens blijkt, dat Achab samen met de koning van Syrië Assyrië had aangevallen Assyrië valt Israël binnen en neemt de bevolking gevangen. Van de Tien Stammen wordt nooit meer iets vernomen. Volgens de Joodse traditie zullen ze echter met de komst van de Messias terugkeren. Koningen Zecharia, Shallum en Menachem; Onderdrukking door Assyri. Ninevé was de hoofdstad van Assyrië. Zie ook Nineve Jona en Nineve Israel en Nineve Juda. De stad was gelegen aan de Tigris, ongeveer waar nu Mosul ligt en bij Tikrit, de geboorteplaats van de gewezen Irakese dictator Saddam Hussein. De stad was al 2000 jaar voor onze jaartelling gesticht. Assyrië stond bekend als een oorlogszuchtige roofstaat De Assyrische Mesopotamische Vereniging Enschede - The Assyrian Mesopotamian Association Enschede (Holland 20 1 20:1 Jes. 6:1 14:28 Koning Sargon van Assyrië stuurde een van zijn hoogwaardigheidsbekleders, de tartan, naar Asdod. Deze viel de stad aan en nam haar in. 2 In hetzelfde jaar dat hij naar Asdod kwam, sprak de HEER tot Jesaja, de zoon van Amos: 'Leg het haren kleed dat je draagt af en trek je sandalen uit.' Jesaja deed dit, en liep naakt en barrevoets rond

Vind steeds het juiste woord. Synoniemen.net helpt je steevast snel aan het juiste woord. Het biedt naast een online synoniemenwoordenboek ook woordvertalingen en een hoop extra's Wat wordt bedoeld met Assyrië in Jesaja 19? Deze week las ik een interessant artikel over de vraag wat er wordt bedoeld met Assyrië in Jesaja 19. We lezen daar in de verzen 23 tot 25: 23 Op die dag zal er een gebaande weg zijn van Egypte naar Assyrië. De Assyriërs zullen in Egypte komen en de Egyptenaren in Assyrië Assyrië: de Heilige Boom en de Zonnegod. In de oudheid, het begin van de beschaving, werd de boom niet alleen om zichzelf vereerd, maar ook omdat hij de werkzaamheid van een geheel andere kracht vertegenwoordigt, een heilige macht die de mens zowel vereerde als vreesde

Syrië, officieel de Arabische Republiek Syrië, is een land in het continent Azië.De regio waar Syrië ligt wordt ook wel het Midden-Oosten genoemd. Het is een van de vier landen van de Levant.De hoofdstad is Damascus.Andere grote steden zijn onder andere Aleppo (de grootste stad van het land), Homs, en de havenstad Latakia.Syrië grenst aan de Middellandse Zee in het Westen Assyrië of Koerdistan. 12 februari 2017 12 februari 2017 AFN. Het bericht, dat een coalitie van Iraakse troepen een offensief aan het voorbereiden is op de bezetting van Mosoel door IS, verspreidt zich snel Wanneer Assyrië ons land binnenvalt en zijn voet in onze paleizen zet, zullen wij zeven herders doen opstaan, ja, acht vorsten uit mensen gekozen. 5 Met het zwaard zullen zij Assyrië kaalslaan, met blinkende wapens (5:5) met blinkende wapens - Volgens sommige oude vertalingen. MT: 'in zijn poorten' Assur, Assyrië De naam van een stad en een koninkrijk in het noorden van Mesopotamië met als hoofdstad Nineve. Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/1107

Stichting Assyrië Nederland -Stichting Assyrië Nederlan

Berichten over Assyrië geschreven door brabosh. Plaatje hierboven: Assyriërs in Syrië: Niemand heeft ons geholpen. Wij werden afgeslacht door ISIS (Daesh) en niemand keek naar ons om. We hebben mannen, we hebben een militaire raad voor Assyriërs [in Hassakah], maar niemand geeft ons wapens om ons te verdedigen, zei Ibrahim Murad [beeldbron: Al Jazeera] Assyriërs hebben sinds. Kies Assyrië stockfoto's, afbeeldingen en royalty-free beelden uit iStock. Ontdek stockfoto's van hoge kwaliteit die u nergens anders vindt Controleer 'Assyrië' vertalingen naar het Georgisch. Kijk door voorbeelden van Assyrië vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica Assyria Foundation - Netherlands / Stichting Assyrië Nederland. 615 vind-ik-leuks. Stichting Assyrië Nederland is in 2005 opgericht en heeft als doel het tekort aan informatie met betrekking tot de..

Assyrië - 4 definities - Encycl

Egypte en Assyrië, de vroegere vijanden van Gods volk, krijgen elk een van de eretitels waarmee God Zijn eigen volk noemt. Egypte wordt Mijn volk genoemd en Assyrië het werk van Mijn handen . Dat wijst erop dat deze nieuwe situatie niet van voorbijgaande aard is Online vertaalwoordenboek. FR:Assyrië. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004 De vierde-eeuwse historici Eutropius en Festus gaan ervan uit dat de vermeende Romeinse provincie Assyrië ten oosten van de Tigris en zo bevond zich buiten Mesopotamië.. Theodor Mommsen schreef dat het noorden van de provincie Romeinse Mesopotamië was gevestigd, in Opper-Mesopotamië schreef dat het noorden van de provincie Romeinse Mesopotamië wa Online vertaalwoordenboek. ES:Assyrië. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004

17 In het 12de jaar van koning Achaz van Juda werd Hosea,+ de zoon van E̱la, in Sama̱ria koning over Israël. Hij regeerde negen jaar. 2 Hij bleef doen wat slecht was in Jehovah's ogen, maar niet zo erg als de koningen van Israël vóór hem. 3 Koning Salmane̱ser van Assyrië rukte tegen Hosea op,+ en Hosea werd zijn dienaar en ging hem schatting* betalen.+ 4 Maar de koning van Assyrië. Nederlands: ·(demoniem) (geschiedenis) een inwoner van Assyrië, of iemand afkomstig uit Assyrië· iemand behorend tot de etnische groep 'Assyriërs Dit machtige, oorlogszuchtige Assyrië bezat tijdens Jesaja zijn grootste uitgestrektheid. In die tijd grensde het in het westen aan de Middellandse Zee, in het zuiden aan de Rode Zee en zuidoostelijk aan de Perzische Golf, in het oosten aan het latere Iran en in het noorden aan de Armenische bergen Previous discussion was archived at Overleg:Chronologie: Assyrië en anderen/Archief 1 on 2017-06-30. De inhoud is beschikbaar onder de Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) tenzij anders aangegeven. Nieuw onderwerp. U bent niet aangemeld Adad Nirari II Koning van Assyrië was born - 945, son of Ashur Dan II Koning van Assyrië. He was married to N.N. van Babylonië, they had 2 children. He died - 890. This information is part of by on Genealogy Online

Sargon II Koning van Assyrië was born before CA 760, son of Teglath Phalarsh III Koning van Assyrië and Yabba Prinses van Juda. He was married to Athalia Prinses van Juda, they gave birth to 1 child. He died before CA 707 in Ninevé. This information is part of by on Genealogy Online Syrië versus Assyrië. De nationalisten dachten slim te zijn door het gebruik van oppervlakkige uitleggingen om opheldering te verschaffen aan buitengewoon gebrek aan enige bewust zijn onder de Nestorianen dat ze werkelijk afstammelingen waren van Shalmanessar gedurende all deze tijd Assyrië wordt ook vergeleken met een vogel waarvan de uitgespreide vleugels 'de breedte van uw land vullen'.. Asur, aynı zamanda, kanatlarını gerdiğinde 'memleketin genişliğini dolduran' bir kuşa da benzetiliyor Joodse Bijbel: Koning Hizkia van Juda Hizkia is de zoon van koning Achaz. Hij regeert van 562-533 voor het begin van de gewone jaartelling. Hij is een buitengewoon rechtschapen en vrome koning, hij vernietigt alle vormen van afgoderij, herstelt de Heilige Tempel als het spirituele centrum van Juda en herstelt veel van de wetten van de Tora die in het verleden niet worden beoefend

OVT is een geschiedenisprogramma over de onvoltooid verleden tijd. Met actueel nieuws over geschiedenis, columns en historische documentaires in Het Spoor Terug. OVT hoor je wekelijks op zondag. Op 22 juni wordt het Mechelse Shlama-project afgesloten met een fotoboek en bijhorende tentoonstelling 'Klein Assyrië in Mechelen'. Lessius Hogeschool en de stad Mechelen wilden met het project de culturele zelfontplooiing van de Assyrisch-Chaldese gemeenschap in Mechelen aanmoedigen en de dialoog en interculturele samenwerking met de gemeenschap bevorderen Vertalingen van 'Assyrië' in het gratis Nederlands-Engels woordenboek en vele andere Engelse vertalingen

Dit alles speelde zich met name in Anatolië af, maar het zuidoosten van Turkije behoorde toen tot Assyrië, een zeer sterk rijk dat grote delen van het Midden-Oosten besloeg. Ook zij mengden zich in gevechten om steden en streken in Anatolië, zeker toen de Cimmeriërs Assyrische steden aanvielen en bovendien de Lydiërs steun vroegen aan Assyrië in hun strijd tegen diezelfde Cimmeriërs TY - BOOK. T1 - Sanherib, koning van Assyrië (705-681 v. C.) AU - van Gelderen, Cornelis. N1 - Rectorale oratie Vrije Universiteit 1915. PY - 191 Home / Producten getagged Assyrië Assyrië. Geen producten gevonden die aan je zoekcriteria voldoen

Griekse beelden en reliëfs uit Assyrië tekenen

Download deze gratis afbeelding over Assyrië Vlag Assyrian Oude van de bibliotheek met afbeeldingen en video's van het openbare domein van Pixabay Activities NINO-lezingencyclus najaar 2017: Assyrië 20 Sep 2017 Lecture NINO-lezingencyclus najaar 2017: Assyrië. In het najaar van 2017 is het thema van de NINO-lezingencyclus: het wereldrijk Assyrië. Dit thema vormt een gedegen achtergrond bij de tentoonstelling Nineveh in het Rijksmuseum van Oudheden (20 oktober 2017 t/m 25 maart 2018)

Naast Assyrië op regel heeft AOL andere betekenissen. Ze worden links hieronder weergegeven. Scroll naar beneden en klik om elk van hen te zien. Voor alle betekenissen van AOL klikt u op meer . Als u onze Engelstalige versie bezoekt en definities van Assyrië op regel in andere talen wilt zien, klikt u op het menu taal rechtsonder Download een rechtenvrije Oude Babylonië en Assyrië beeld mozaïeken uit Mesopotamië stockfoto 109526322 van Depositphotos' verzameling van miljoenen eersteklas stockfoto's, vector-afbeeldingen en illustraties in hoge resolutie SAAB = Rijksarchief van Assyrië Bulletin Op zoek naar algemene definitie van SAAB? SAAB betekent Rijksarchief van Assyrië Bulletin. We zijn er trots op om het acroniem van SAAB in de grootste database met afkortingen en acroniemen te vermelden

Assyrische Rijk - Wikisag

Assyrische Rijk - Wikipedia

Assyrië - mijnhobbykast

Assyrië! - Mainzer Beobachte

Bijbel in 1000 seconden | SUSASaddam Hussein heeft geprobeerd iets vande oude glorie teBijbels basiskader timeline | Timetoast timelinesReliëfs uit paleizen | Rijksmuseum van Oudheden
 • FormoStar prijzen.
 • GABRIELS YouTube.
 • Klok maken van karton.
 • Camera symbol text.
 • Mediterraan.
 • Droomsap proef.
 • Fitnessmodellen.
 • IKEA Bedden.
 • BMW M4.
 • Nederlandse basketbalsters.
 • John Deere Gator snelheid.
 • Voorzetseluitdrukking met het oog op.
 • Lightning connector vloeistof.
 • AC/DC videoclips.
 • Lotus Cars England.
 • Honden online Shop.
 • Kraanlei 13 Gent.
 • Candy melts Action.
 • Gastro intestinale infectie.
 • Bekkenbodemmatjes levensgevaarlijk.
 • Hemelbestormers betekenis.
 • St Joris.
 • Kokos bodembedekker Knaagdier.
 • KNVOL inloggen.
 • Guggenheim Bilbao architect.
 • Smallsteps logo.
 • Symptomen meniscus slijtage.
 • Wowpedia shadowlands expansion.
 • Pannen onderzetter metaal.
 • Wijnvat kuip.
 • Chorion ei.
 • Hengelhoef zwembad corona.
 • Kleurplaten peuters.
 • Somberheid medicijnen.
 • Groeirasters.
 • Taptoe signaal gitaar.
 • T 34/85 tank.
 • 100 photo.
 • Waarom zoveel spullen.
 • Geboorte cake pops.
 • Siemens iQ700 combi oven.